Cursuri gratuite de formare şi dezvoltare pentru femei

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează, în perioada 2-31 mai 2012, înscrieri pentru următoarele cursuri: Dezvoltare personală în vederea carierei şi Reconcilierea vieţii de familie cu cea profesională. Cursurile sunt gratuite şi acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională  a Adulţilor (CNFPA).

La aceste cursuri se pot înscrie femeile din Regiunile de Nord-Vest, Vest  şi Nord-Est ale ţării.

Scopul acestor cursuri este de a asigura formarea şi dezvoltarea profesională a femeilor activ-ocupate care intră sau revin pe piaţa muncii, în vederea creşterii abilităţilor şi competenţelor profesionale.

Sunt disponibile 50 de locuri pentru fiecare curs desfăşurat la Cluj-Napoca şi câte 80 de locuri pentru fiecare curs de la Timişoara şi Iaşi.

 Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente (în original şi copie): certificatul de naştere, buletinul sau cartea de identitate, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), diploma de bacalaureat sau de licenţă şi cererea de înscriere la curs ce se va completa în momentul depunerii dosarului, în prezenţa responsabilului de înscriere.

Cursurile vor fi susţinute de specialişti din cadrul celor trei universităţi, în perioada iunie – octombrie 2012.  La finalul cursurilor, absolventele vor primi o diplomă şi un supliment descriptiv, acte de studii cu recunoaştere naţională. Mai multe informaţii sunt publicate la adresa www.rsf.uaic.ro .

Aceste cursuri se desfăşoară în cadrul proiectului „Reconstrucţia statutului femeii: de la discriminare la dezvoltare profesională şi egalitate de şanse” (ID 50679), coordonat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013.

 Proiectul are ca obiectiv general prevenirea discriminării pe criterii de gen pe piaţa muncii în scopul asigurării accesului egal la ocupare şi dezvoltare profesională a femeilor şi al promovării principiilor incluziunii sociale si ale egalităţii de şanse în zonele Nord-Vest, Vest  şi Nord-Est ale ţării.

 

Persoane de contact:

Prof. univ. dr. Maria Nicoleta TURLIUC

Manager proiect

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Tel: 0232201102 int. 2480

e-mail: turliuc@uaic.ro           

 

Diana SOMOGYI

Responsabil înscrieri cursuri

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Tel: 0264 405 300, interior 5904

e-mail: dia_bm@yahoo.com