Kiváló BBTE-s eredmények az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencián

2017. március 23–április 22. között zajlott az Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ahol az egész Kárpát-medencéből, magyarul tanuló egyetemi hallgatók mutathatták be tudományos munkáikat szakértő elbírálók előtt. Magyarország különböző városaiban megszervezett OTDK-n, különböző szekciókban a Babeș–Bolyai Tudományegyetem számos hallgatója díjban részesült. A következő területeken értek el helyezést a BBTE-s diákok:

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Biofizika és biooptika tagozat:

Lingvay Mónika, 1. díj és a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíja, valamint a Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének különdíja

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Komplex Rendszerek Fizikája tagozat:

Kajántó Sándor, 3. díj

Közgazdaságtudományi Szekció, Ágazati gazdaságtan 1. tagozat:

Csíki Ottó, 2. díj

Közgazdaságtudományi Szekció, Marketing – fogyasztói magatartás 1. tagozat:

Moldován Imola-Zsuzsánna, 2. díj

Közgazdaságtudományi Szekció, Világgazdaságtan – EU 1. tagozat:

Orbán Erzsébet-Mirjám, Különdíj

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Társadalomföldrajz alszekció, Népesség- és településföldrajz tagozat:

Gál Eszter, 3. díj

Kémia és Vegyipari szekció, Fizikai kémia tagozat:

Szőke Árpád Ferenc, 2. díj

Társadalomtudományi Szekció, Média- és kommunikációtudományi tagozatok:

Benedek Bernadett 1. díj

Salló Krisztina 1. díj

Gazda Emese különdíj

Biológia szekció, Növényökológia/Szünbotanika tagozat:

Jakab Melinda 1. díj

Biológia szekció, Etológia/Viselkedésökológia II. tagozat:

Keresztes Kriszta Kincső 3. díj

Biológia szekció, Természetvédelmi biológia tagozat:

Erős Réka különdíj

Biológia szekció, Növényökológia/Szünbotanika tagozat:

Lukács Katalin különdíj

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció, Az Egészség és Sporttudományi Vizsgálatok I. tagozat:

Illés Ágnes, Koffol Gábor 1. díj

Informatika Tudományi Szekció, A Rendszertervezés, rendszerfejlesztés és szoftvertechnológia I. tagozat:

Sándor Csanád különdíj

Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Matematika alszekció, Algebra és számelmélet tagozat:

Lőrinczi Ábel különdíj

Társadalomtudományok szekció, Szociológia tagozat:

Vita Emese különdíj

Humán tudományok szekció, A századforduló és a 20. század első felének magyar irodalma tagozat:

Kész Orsolya, 1. díj

Humán tudományok szekció, Az összehasonlító irodalom- és kultúratudomány tagozat:

Codău Annamária, 2. díj

Humán tudományok szekció, Populáris irodalom tagozat:

Horváth Evelyn, 2. díj

Humán tudományok szekció, Irodalomelmélet tagozat:

Ugron Nóra, 3. díj

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekció, Pedagógiai pszichológia tagozat:

Kiss Tünde különdíj

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekció, Gyógypedagógia, fogyatékosságtudomány tagozat:

Barna Márta, Nagy Renáta Tímea különdíj

 

A BBTE, az előző OTDK-hoz hasonlóan, kiváló eredményekkel zárta az idei tudományos rendezvényt is.