Comunicat în atenţia membrilor de sindicat UBB

Comunicat

În atenţia membrilor de sindicat

 

Sindicatul Universităţii Babeş-Bolyai nu este de acord cu repartizarea netransparentă a locurilor bugetate pe anul universitar 2018-2019 în universităţile din România. Lipsa de transparenţă în ce privesc criteriile de repartizare duce nu numai la nemulţumiri, dar şi la învrăjbirea universităţilor. Nu atacăm nicio universitate, dorim să ajungă banii în toate universităţile din România pe baza unor criterii clare.

În consecinţă, am făcut demersuri către Federaţia Alma Mater în vederea soluţionării situaţiei prezente. Reducerea numărului locurilor bugetate duce la reducerea fondurilor ce intră în universitate şi periclitează acordarea unor drepturi ale membrilor de sindicat.

Considerăm că este inadmisibil să se îngrădească drepturile membrilor de sindicat.

Cu deosebită consideraţie,

Laura OLTEANU

Președinte Sindicat UBB

*documentul oficial poate fi descărcat aici: Comunicat in atentia membrilor de Sindicat UBB