A népszerű migrációkutató, Oded Stark vendégelőadásai Kolozsváron

Migráció Romániába, illetve Romániából (Migration from and towards Romania. Research, Policy and Practice) – ezek voltak a hívószavai a Romániai Migrációkutató Hálózat (Annual Conference of the Romanian Network for Migration Studies) éves konferenciájának, mely több romániai felsőoktatási és kutatóintézet, köztük a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kara társszervezésében zajlott szeptember 5-e és 6-a között Kolozsváron. A konferencián elhangzó előadások többek közt olyan kérdéseket jártak körül – főleg Románia példájára összpontosítva –, mint a tanulmányi célú nemzetközi mobilitás, az orvosok kivándorlása az országból, a menekültekhez való viszony Romániában, a vallásosság és felekezetiség hatásai az országba való bevándorlás jelenségére, az ország területén élő különböző kisebbségek tagjai közötti vegyesházasságok, a bevándorlók kedvező iskolázási lehetőségei, a migráció és a gazdasági kiszolgáltatottság összefüggései, vagy a migrációként értelmezett önkéntesség.

A konferencia színvonalát emelték a migrációkutatók és a gazdasági szakemberek körében egyaránt nagy szaktekintélynek számító Oded Stark előadásai. Oded Stark jelenleg a Bonni, a Tübingai, a Varsói és a Georgetown Egyetem munkatársa, főbb kutatási területei a mikroökonómia, a feljesztés-gazdaságtan, a nemzetközi migráció gazdaságtana, az evolúciós közgazdaságtan, a regionális és városgazdaságtan, a jóléti, valamint vállalkozás-gazdaságtan. A konferencia keretében tartott két előadása mellett Stark szeptember 7-én is fellépett a BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kara kolozsvári, Teodor Mihali utcai épületében. A széles nyilvánosság számára is nyitott, Társadalmi prefernciák és gazdasági viselkedés (Social Preferences and Economic Behavior) című előadása során egy olyan mérce kialakítására tett kísérletet, melynek segítségével számszerűsíthetővé váltak a társas összehasonlításnak az egyénre gyakorolt hatásai. A társas összehasonlítási elmélet (Social Comparision Theory) létrejötte az amerikai szociálpszichológus, Leon Festinger nevéhez fűződik, alapja pedig az az elgondolás, miszerint minden emberben fölfedezhető a törekvés a lehető legpontosabb önértékelésre, illetve arra, hogy releváns információkat szerezzen önmagával kapcsolatban. Mivel azonban az egyén önmagához való közvetlen hozzáférése korlátozott, pontos önértékelését és az önmagával kapcsolatos információk relevanciáját bizonyos helyzetekben csak az szavatolhatja, ha másokhoz hasonlítja önmagát, saját véleményét és képességeit. Oded Stark előadása azt illusztrálta, hogy az általa kialakított mérce alkalmazása miként nyújt alkalmat a legkülönfélébb gazdasági viselkedésminták és jelenségek új perspektívában való láttatására. Az előadó többek közt olyan jelenségeket és problémákat helyezett sajátos megvilágításba, mint például az, amikor valaki racionális megfontolásból, kedvezőbb bérezés miatt választ más életkörnyezetet; amikor a szociális tervezőknek (social planners) alkalmuk nyílik szemtől szembe találkozni; hogyan alakulhatna a bevándorlók legoptimálisabb megoszlása a befogadó európai államok között; milyen szociálpszichológiai magyarázatai vannak a kockázatvállalás terén észlelhető különbségeknek; végül pedig a fékezett asszimiláció problémájára is kitért.

A beszámoló szerkesztője: Serestély Zalán

Oded Stark 2016-ban, a németországi Halléban. Forrás: https://forum2016.iamo.de/photo-gallery/