Az öt legjobb romániai egyetem kérelmezi aktív szerepvállalását a tanügyi törvényt módosító tervezet kidolgozásában

Az Universitaria Konzorcium egyetemeinek képviselői a 2018. június 22-én és 23-án, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen megtartott munkaülések keretében kihangsúlyozták, hogy a Oktatási Minisztériumnak mielőbb lépéseket kellene tennie a minőségi felsőfokú oktatás megfelelő finanszírozása, a doktori iskolák újbóli akkreditációja és az egyetemek új rangsorolási kritériumainak leszögezése érdekében, valamint fogadjon el újabb intézkedéseket az egyetemek pénzügyi megszorításaira és kötelezettségeire vonatkozóan. Az ország legjobb felsőoktatási intézményeit tömörítő Konzorcium tagjai arra a megállapításra jutottak, hogy a Rektorok Országos Tanácsának (CNR) vezetőségét teljes mértékben mentesíteni kell a politikától, és meg kell változtatni a testület keretében érvényes szavazási rendszert.

Az Universitaria Konzorcium tisztában van vele, hogy a Rektorok Országos Tanácsának az is a feladatköréhez tartozik, hogy az egyetemek érdekeit képviselje a politikummal és a civil szférával való párbeszédben. Annak érdekében, hogy ezt a szerepét helyesen és hatékonyan tölthesse be, a Rektorok Országos Tanácsának teljesen politikamentesnek kell lennie (…), a vezetőségi tagoknak nem szabad részt vállalniuk semmilyen politikai tevékenységben.” – mutattak rá a munkaülések végén elfogadott határozatban, amelynek értelmében az egyetemek készen állnak arra, hogy fontolóra vegyék „egy olyan új együttműködési forma létrehozását, amely megfelelne ezeknek a követelményeknek”.

Az Universitaria Konzorcium kéri továbbá, hogy a Rektorok Országos Tanácsában résztvevő egyetemek szavazati ereje arányos legyen az illető egyetemnek a romániai felsőoktatási rendszerben elfoglalt helyével, amelyet a felsőoktatási intézmény teljesítménye és tekintélye, valamint az akadémiai közösség nagysága határoz meg. „Mivel az egyetemek egyenlő szavazata nem tükrözi az egyes egyetemek romániai felsőoktatási rendszerben betöltött valós helyét, halaszthatatlanul szükséges olyan megoldás kidolgozása, amely az egyetemek szavazatát az adott egyetem súlyának függvényében határozza meg. Ennek a szavazati értéknek valós módon tükröznie kellene az adott egyetem helyét a romániai felsőoktatásban, az intézmény nagyságát, nemzetközi láthatóságát és a kutatás terén felmutatott eredményeit” – olvasható a Konzorcium közleményében.

Mindezek alapján a Konzorcium úgy ítéli meg, hogy a Rektorok Országos Tanácsában részt vevő egyetemek szavazatának súlyát az adott egyetemnek a romániai felsőoktatási rendszerben nyújtott teljesítménye és tekintélye, valamint nagysága alapján kell meghatározni. Mindezt azért, mert „az egyetemek egyenlő szavazati értéke nem tükrözi a romániai felsőoktatási rendszerben elfoglalt valós súlyukat”.

Az Universitaria Konzorcium megbeszélésein előtérbe kerültek az egyetemek finanszírozásával kapcsolatos kérdések is, amelyek kapcsán a résztvevők úgy értékelték, hogy a valóság és a kormány legutóbbi döntései nem felelnek meg az egyetemek elvárásainak és fejlődési szükségleteinek. Ebben a kontextusban kérik a pénzügyminisztert, járuljon hozzá ahhoz, hogy az egyetemek önállóan rendelkezhessenek saját bevételeikkel, anélkül, hogy szükséges lenne a pénzügyi tartalékok feloldására a szakminisztérium részéről.

Ugyanakkor az egyetemek képviselői támogatják az Universitaria Konzorcium aktív részvételét az 1/2011-es oktatási törvény módosításait elemző és kidolgozó bizottságokban, úgy ítélvén meg, hogy „egy új tanügyi törvényre vonatkozó tárgyalások nem lehetnek jogszerűek a Konzorciumot alkotó egyetemek képviselőinek részvétele nélkül. Ezek a romániai egyetemek a nemzetközi rangsorokban a legelső helyeken szerepelnek, és országos szinten mind a munkáltatók, mind a hallgatók választása szempontjából kiemelt helyet foglalnak el.” A Konzorcium tagjai, ebben az összefüggésben felhívást intéznek az Oktatási Minisztérium nemzetközi szakértői felé, akik részt vesznek a különféle egyetemi kiértékelési és minősítési módszertanok kidolgozásában, hogy vegyék figyelembe a romániai egyetemi környezet nemzetközi integrálásának szükségességét, konjunkturális politikai érdekek tükröződése nélkül. A Konzorcium tagjai támogatják a romániai felsőoktatási intézmények rangsorolását, amely kizárólag olyan jellegű módszertan alapján valósul meg, amely méltányolja és jutalmazza az akadémiai kiválóságot.

Az Universitaria Konzorcium tagjai mindezek mellett azt is kérik, hogy a júliusi felvételit követően betöltetlenül maradt tandíjmentes helyeket, az Oktatási Minisztérium által végzett országos szintű újraosztás során, a Konzorciumhoz tartozó felsőoktatási intézmények kapják meg, mert ezek beiskolázási helyeinek számát a minisztérium áprilisban lecsökkentette.

A Kolozsváron ülésező Universitaria Konzorcium határozatának teljes szövege megtekinthető itt.

Az Universitaria Konzorcium tagja a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem, a Bukaresti Tudományegyetem, a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem, a temesvári Nyugati Tudományegyetem és a bukaresti Közgazdaságtudományi Akadémia, amelyek vezetősége alkalmanként összeül, hogy megvitassa a romániai egyetemi rendszer fontos kérdéseit, valamint az egyetemfejlesztési stratégiákat. Az egyetemek képviselőinek szakértői megbeszélése eredményeként konkrét határozatok és javaslatok születnek, amelyeket az oktatásügyi minisztérium elé terjesztenek, hogy létrejöhessen a tárgyalás és elemzés közös kiindulópontja.