Diszkriminációellenes kalauzt dolgozott ki a Babeş–Bolyai Tudományegyetem

A Babeş–Bolyai Tudományegyetemnek diszkriminációellenes útmutatója lesz, amely olyan egységes kiértékelési kritériumok leszögezésére hivatott, melyek célja a hátrányos megkülönböztetés és zaklatás nélküli oktatási és szakmai környezet támogatása, amely újból megerősíti a BBTE esélyegyenlőség iránti elkötelezettségét, és előmozdítja egy megbízható és nem diszkriminatív jellegű egyetemi légkör kialakulását.

A BBTE képviselői által kidolgozott útmutató alkalmazható lesz valamennyi oktatási aspektusa vagy egyéb természetű helyzetre, amely az intézményen belül szerveződik, és meghatározza a diszkriminációt, valamint az egyetemi kontextusban bekövetkező zaklatási cselekményt, majd olyan fizikai, verbális vagy non-verbális viselkedési példákat ajánl, amelyek hátrányos megkülönböztetéssel vagy zaklatással járó helyzetekhez vezethetnek, és olyan belső egyetempolitikai megoldásokat körvonalaz, amelyek segítségével megelőzhetőek ezek a viselkedésmódok/helyzetek.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem biztosítja és támogatja az oktatási esélyegyenlőség teljes mértékű tiszteletben tartását, a kisebbségek és a mozgássérült személyek felvételijét/alkalmazását, pozitív cselekvési programja révén, amely arra hivatott, hogy egyenlő esélyeket biztosítson az oktatási folyamatok és a munkaerő-piacon való elhelyezkedés minden szakaszában. A pozitív cselekvés azokra a programokra vonatkozik, amelyek egyenlő lehetőségeket biztosítanak, és elköteleződnek a jóhiszemű erőfeszítések bevetése, a megtörtént diszkrimináció hatásainak kiküszöbölése, illetve a diszkrimináció megelőzése érdekében. jelentették ki a dokumentum kidolgozásának kezdeményezői.

A dokumentum elsősorban az oktatási programokat és tevékenységeket érinti, de lefedi a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre, a felvételire, az egyetemi programokra vagy a hallgatók számára biztosított egyéb szociális-adminisztratív szolgáltatásokra vonatkozó aspektusokat is (pénzügyi támogatás – ösztöndíjak, bentlakások, étkezdék, kulturális és sporttevékenységek lebonyolításának megkönnyítése stb.).