Elhunyt dr. Szilágyi Pál professzor, az egyetem volt rektorhelyettese és emeritus professzora

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem mély megrendüléssel tudatja, hogy dr. Szilágyi Pál professzor, az egyetem volt rektorhelyettese és emeritus professzora, 2017. szeptember 16-án türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Szilágyi Pál 1933. június 18-án, Tasnádon született.  A középiskolát Nagyváradon végezte, majd 1954-ben a Bolyai Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett oklevelet. 1954–1959 között a Bolyai Tudományegyetem gyakornoka, majd tanársegéde volt. Az egyetemek egyesítése után a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen tanított 2003-ig. 1963-ban doktori címet szerzett matematikából. 1972–1973-ban, miután a hatóságok hosszú halogatás után engedélyezték a kiutazását, illetve 1991–1992 között Humboldt-ösztöndíjas volt Németországban. 1992–1996 között a Matematika és Informatika Kar dékánhelyettese, 1996–2000 között az egyetem rektorhelyettese volt, 6 hónapig rektori feladatkört is betöltött.

Kutatási területei a parciális differenciálegyenletek, nem-lineáris funkcionálanalízis, variációs egyenlőtlenségek. Szakközleményei hazai és külföldi folyóiratokban és különböző konferenciakötetekben jelentek meg. Nagyszámú szakrecenziót közölt a Zentralblatt für Mathematik nemzetközi referáló folyóiratban. 1962–1972 között szerkesztője volt a Studia Universitatis Babeş-Bolyai matematikai sorozatának.

Az 1989-es változások után bekapcsolódott a magyar nyelvű felsőoktatás kialakításának és fejlesztésének munkájába. Szilágyi Pál rektorhelyettessége alatt kezdődött a Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának kiépítése. Az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás kialakításában és fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért 2015-ben a  Magyar Érdemrend tisztikeresztjében részesült.

Dr. Szilágyi Pál temetésére 2017. szeptember 19-én 12 órától kerül sor a kolozsvári Egyetemiek Háza előcsarnokából.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!