Felhívás II. Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetemre

A Gróf Bethlen István Kutatóközpont az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány közreműködésével második alkalommal rendezi meg a Gróf Bethlen István Erdélyi Nyári Egyetemet 2019. május 3–7. között Marosvásárhelyen és Gernyeszegen.

A Nyári Egyetem témája: „Jövőképek a Kárpát-medence városi és rurális térségeiben: mezőgazdaság, vidékfejlesztés, kreatív gazdaság”. A szervezők várják a regionális tudományok területén működő azon doktoranduszok és doktorjelöltek jelentkezését, akiket foglalkoztat a Kárpát-medencei városok és városhálózatok, továbbá a rurális térségek jövője, ezen területeket meghatározó folyamatok elemzése és saját kutatásaikkal hozzá kívánnak járulni a témával kapcsolatos tudományos eredményekhez.

A nyári egyetem időpontja: 2019. május 3–7.

A teljes felhívás