Felvételi a BBTE Szakkollégiumába

2018. AUGUSZTUS-SZEPTEMBERI VIZSGAIDŐSZAK

A beiratkozásra augusztus-szeptemberben kerül sor a pótvizsgaidőszak lezárulását és a végleges vizsgajegyek kifüggesztését követően, a jelentkezők verseny alapján történő kiválasztása szeptemberben zajlik, a BBTE Szakkollégium Vezetőségi Irodája által meghatározott naptár alapján, a BBTE Adminisztratív Tanácsának jóváhagyásával. A beiratkozás online történik, a felvételi dossziét elektronikus változatban, szkennelt formában kell elküldeni a teofana.nicoara@ubbcluj.ro e-mail címre, a mellékelt felvételi naptár szerint.

A BBTE Szakkollégiumi felvételire elküldött dossziénak a következő iratokat kell tartalmaznia:

  • kitöltött beiratkozási adatlap;
  • a kar által kibocsátott igazolás, amelyből kiderül a két befejezett legutóbbi félév tanulmányi átlaga;
  • CV, Europass formátumban;
  • a következő egyetemi tanévre vonatkozó szakmai és szociális (önkéntesség) tevékenységi terv;
  • valamennyi oklevél, igazolás vagy egyéb igazoló okirat, amely egyértelműen bizonyítja az egyetemi közösség érdekében kifejtett tudományos, szakmai önkéntes vagy egyéb szociális jellegű tevékenységet;
  • egy egyetemi oktató szakmai ajánlása, lehetőleg a projekt szakmai irányítójától, akivel a hallgató jelentkezik a szakkollégiumi felvételire.

A kiválasztás első fordulója kari szinten történik a BBTE Szakkollégium Vezetősége által kijelölt felvételi módszertan alapján, a kutatásért felelős dékánhelyettesek bevonásával. A végső kiválasztást a BBTE Szakkollégium Felvételi Bizottsága végzi egy interjú alapján, a karok által meghatározott értékelési sorrendből kiindulva, amelyre a hallgatók a kapott pontszámuk csökkenő sorrendjében nyernek felvételt a meghirdetett helyekre, azzal a feltétellel, hogy az elérhető legtöbb pontszámból (100 pont) legalább 70%-ot megszereztek.

Mindazon hallgatók esetében, akik a kiválasztás időpontjában külföldi tanulmányúton vannak (Erasmus, COST, DAAD stb.), a felvételi interjút online/ Skype segítségével is meg lehet oldani, a BBTE Szakkollégium működési szabályzata alapján.

A maximum pontszám 100, amelyből 70%-ot a felvételit megelőző egyetemi tanév tudományos, szakmai és szociális jellegű tevékenysége alapján lehet elérni, 30%-ot pedig a BBTE Szakkollégium Felvételi Bizottsága előtti interjú révén.

A jelentkezők felvételi dossziéjának elektronikus változatát a teofana.nicoara@ubbcluj.ro e-mail címre kell elküldeni 2018. szeptember 17-ig (16:00 óra). A dokumentumokat átküldjük azokhoz a karokhoz, ahová az illető jelentkezők tartoznak, majd a rangsorolásukat tartalmazó, aláírt és lebélyegzett névsor 2018. szeptember 22-ig (14:00 óra) átkerül a BBTE Rektori Hivatalához, Teofana NICOARĂ részére, a 110-es irodába. A kiválasztást a BBTE Szakkollégium Felvételi Bizottsága végzi egy interjú alapján, a karok által meghatározott értékelési sorrendből kiindulva, amelyre a hallgatók a kapott pontszámuk csökkenő sorrendjében nyernek felvételt a meghirdetett 40 helyre, azzal a feltétellel, hogy elérték a maximális pontszám legalább 70%-át.

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK

A BBTE Szakkollégium tagjai a Babeș–Bolyai Tudományegyetem nappali tagozatos, alapképzésben vagy magiszteri képzésben tanuló hallgatói lehetnek, akik:

  • legalább egy tanévet elvégeztek alapképzésben,
  • a Felvételi Bizottság által megadott határidőre elküldték a pályázati dossziéjukat,
  • részt vettek a Felvételi Bizottság által szervezett interjún.

A korábbi vizsgaidőszakból alapképzési diplomával rendelkező jelentkezőknek igazolniuk kell, hogy felvételt nyertek a BBTE által meghirdetett valamelyik magiszteri képzési programra.

Jelentkezők online beiratkozása 2018. július 8. – 2018. szeptember 17.
Kiválasztás az egyes karokon 2018. szeptember 18–22.
Felvételi interjúk 2018. szeptember 25–26.
Eredményhirdetés 2018. szeptember 26.
Fellebbezések benyújtása 2018. szeptember 27.
Végleges eredmények közzététele 2018. szeptember 28.
A helyek visszaigazolása 2018. október 1–3.