Ösztöndíjak a BBTE távoktatási képzésén

A 2017–2018-as egyetemi tanévtől kezdődően azok a hallgatók is részesülhetnek ösztöndíjban, akik a Babeș–Bolyai Tudományegyetem által meghirdetett távoktatási vagy csökkentett látogatású szakjait választják. Az ösztöndíjak összege a beiskolázási díj 25%-át is elérheti.

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szenátusa jóváhagyta a teljesítmény-ösztöndíjak és a speciális ösztöndíjak folyósítását a távoktatási vagy csökkentett látogatású szakok I. évfolyamaira beiskolázott hallgatók esetében is; ezen ösztöndíjak megpályázásának feltétele a hallgatók sikeres vizsgaeredménye minden tantárgyból.

A teljesítmény-ösztöndíjak félévenként kerülnek kiosztásra a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Felnőttképzési, Távoktatási és Csökkentett Óralátogatású Képzési Központja (CFCIDFR) közreműködésével, az ösztöndíj kérelmezését megelőző félév tanulmányi eredményeinek figyelembevételével.

A távoktatási vagy csökkentett látogatású szakokra beiratkozott hallgatók esetében a tudományos tevékenységért járó speciális ösztöndíjak (kiválósági ösztöndíjak), valamint a sporttevékenységért járó speciális ösztöndíjak szintén félévenként kerülnek kiosztásra, ugyanazon kiértékelési és odaítélési kritériumok betartásával, amelyek a nappali képzésben részt vevő hallgatók hasonló ösztöndíjai esetében érvényesek.

A 2017–2018-as egyetemi tanévben az egy képzési programra kiutalt ösztöndíjak száma az egyetemi tanév kezdetén beiskolázott hallgatók létszámának 5%-át fogja képezni, de képzési programonként legalább egy ösztöndíj kerül meghirdetésre. Ennek alapján minden képzési programban legalább egy ösztöndíj lesz azzal a feltétellel, hogy legalább 10 beiskolázott hallgatóval indul.