Raportul privind gradul de implementare al Codului drepturilor și obligațiilor studenților

Conform OM 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului „ART. 5 Asociațiile studențești legal constituite elaborează anual un raport privind respectarea prevederilor prezentului cod în fiecare universitate din sistemul național de învățământ. Raportul se face public înainte de începerea fiecărui an universitar pe site-ul universității. În cazul constatării unor deficiențe, universitatea are obligația de a face publice modalitățile de soluționare ale acestora”.

Raportul privind gradul de implementare al Codului drepturilor și obligațiilor studenților poate fi consultat aici.