Anunț începere proiect

4

MATERIALE ACTIVE UNICOMPONENTE PENTRU CELULE SOLARE ORGANICE BAZATE PE COMPUŞI PI-CONJUGAȚI AUTOASAMBLAŢI

Universitatea “Babeş-Bolyai”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, derulează începând cu data 01.09.2016 proiectul “ MATERIALE ACTIVE UNICOMPONENTE PENTRU CELULE SOLARE ORGANICE BAZATE PE COMPUŞI PI-CONJUGAȚI AUTOASAMBLAŢI “, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în baza contractului de finanțare nr. 21/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene(MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM).

Proiectul  este  finanțat  prin  –  Programul  Operațional  Competitivitate 2014 -2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)  în  sprijinul  competitivității  economice  și  dezvoltării  afacerilor, Actiunea  1.1.4.  Atragerea  de  personal  cu  competențe  avansate  din străinătate pentru consolidarea capacității CD, tip proiect – Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate.

Valoarea totală a proiectului este de 8.933.500 lei din care asistența financiară nerambursabilă este de 8.617.500 lei.

Proiectul se implementează la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany Janos nr. 11, Cluj-Napoca, pe o durată de 48 luni.

Obiectiv general: obținerea de materiale active pentru celule solare organice (OSCs) utilizând tehnologii ecologice, ieftine și eficiente.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Prof.dr. Ion Grosu, coordonator  proiect UBB,

tel. 0264-593833

email: igrosu@chem.ubbcluj.ro

6