Misiune

Direcția Comunicare şi Relații Publice are ca misiune principală stabilirea şi menţinerea relaţiei de comunicare între universitate şi mass media, în vederea informării publicului cu privire la programele şi evenimentele educaţionale, ştiinţifice şi de cercetare care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Direcția Comunicare şi Relații Publice cooperează permanent cu facultăţile, institutele şi centrele UBB.

Despre DCRP

Direcția Comunicare şi Relații Publice a Universității Babeș-Bolyai:
  • Dezvoltă strategia de comunicare pentru evenimentele Universităţii Babeș-Bolyai: conferinţe şi reuniuni internaţionale şi naţionale, ceremonii Doctor Honoris Causa, simpozioane şi workshopuri, lansări editoriale, inaugurări, proiecte internaţionale sau naţionale prin comunicare internă permanentă.
  • Stabileşte şi dezvoltă relaţia cu mass-media: identifică subiecte de interes din cadrul universităţii şi elaborează şi transmite anunţuri, invitaţii sau comunicate de presă.
  • Organizează conferinţe de presă şi alte întâlniri ale jurnaliştilor cu reprezentanţi ai comunităţii academice a UBB (cadre didactice sau cercetători, studenţi, masteranzi sau doctoranzi, etc.) în vederea realizării unor interviuri sau reportaje tematice.
  • Analizează acoperirea mediatică a propriei instituţii.
  • Acreditează jurnalişti pentru diferite evenimente organizate în cadrul universităţii.
  • Comunică direct sau telefonic cu jurnaliştii pentru a oferi detalii suplimentare sau pentru a răspunde la întrebări punctuale pe diferite subiecte dezvoltate de presă.
  • Comunicarea online a principalelor informaţii pe platforma news.ubbcluj.ro.