Bursa David Prodan, instituită de Universitatea Babeș-Bolyai  

Universitatea Babeș-Bolyai, prin Direcția Patrimoniu Cultural Universitar, instituie bursa David Prodan.

Bursa David Prodan constituie o recompensă morală și materială pentru cercetătorii români și străini care s-au remarcat în domeniile Istorie medievală și modernă și mai ales au realizat lucrări științifice originale, care valorifică documente de arhivă și se înscriu pe direcțiile și temele cultivate de-a lungul carierei științifice de profesorul și istoricul David Prodan.

Această bursă se acordă trimestrial pe baza unui proces de selecție a candidaților, care își depun candidatura la competiţia organizată la nivelul Direcției Patrimoniu Cultural Universitar (DPCU) din cadrul UBB.

În vederea evaluării, candidații vor depune un dosar care să conțină următoarele

documente:

  • Scrisoare de intenție privind participarea la concurs, cu descrierea proiectului de cercetare propus a se derula (și) pe durata șederii la Cluj-Napoca (circa 1 500 de cuvinte)
  • Curriculum Vitae, activitatea profesională și lista de lucrări
  • Lucrarea științifică reprezentativă pentru domeniile menționate anterior în format fizic și/sau electronic (se acceptă doar cărți și/sau articole deja publicate, nu se iau în considerare lucrările ce se află în curs de tipărire).
  • O recomandare de la conducătorul instituției unde este afiliat sau de la o personalitate din domeniul istoriografiei

Bursa David Prodan constă în:

  1. asigurarea cazării gratuite în apartamentul/casă memorială de pe str. David Prodan nr.1 pentru o perioadă de 4-10 săptămâni,
  2. accesul gratuit la biblioteca documentară din acest imobil,
  3. facilitarea accesului gratuit la infrastructura de cercetare specifică și la celelalte biblioteci specializate din cadrul UBB,
  4. asigurarea contactelor științifice cu resursa umană din cadrul UBB și CST,
  5. oferirea unui spațiu de publicare a rezultatelor proiectului cercetării în publicațiile UBB și/sau ale Centrului de Studii Transilvane (după parcurgerea formalităților de peer-review specifice fiecărei publicații).
  6. În funcție de fondurile atrase de UBB sau CST pentru acest program de burse prin sponsorizări interne sau externe, bursierului i se poate atribui și o diurnă în lei (RON) pentru întreaga perioadă petrecută la Cluj-Napoca, dar care nu va depăși însă cuantumul salariului minim pe economie din acel moment, și care se înmânează bursierului cu prilejul începerii stagiului de bursă.

–           Bursierul are obligația de a se întâlni periodic cu specialiștii din cadrul UBB și CST pentru consultări și pentru a prezenta progresul cercetării, precum și obligația de a susține minim o conferință publică pe durata stagiului, la o dată stabilită în comun de bursier și Comitetul științific de acordare a burselor.

Mai multe detalii despre bursa David Prodan puteți consulta versiunea în limba română aici , iar varianta în limba engleză aici EN Regulament Bursa Prodan 2018.