Cercetătoare UBB – contribuție științifică remarcabilă privind importanța sistemului imunitar în progresia metastatică a cancerului

O cercetătoare afiliată UBB a publicat recent un studiu care prezintă o viziune integrantă a peisajului sistemului imunitar în progresia metastatică a cancerului, cu implicații majore atât pentu cercetători în biologie moleculară, imunologie, dar și pentru cercetarea clinică.

Asist. univ. dr. Laura Ioana Pătraș din cadrul Facultății de Biologie și Geologie, Departamentul de Biologie Moleculară și Biotehnologie, Centrul 3B, Grupul de Nanomedicină (UBB) (http://centru3b.centre.ubbcluj.ro/grupul-de-nanomedicina/)  a publicat recent aceste rezultate, în calitate de prim autor, într-un articol de tip review în prestigiosul jurnal academic Cancer Cell (factor de impact ~ 40) împreună cu cercetători din laboratorul profesorului David Lyden, în cadrul Institutului Drukier, Departamentul de Pediatrie al Weill Cornell Medicine din New York, SUA (https://directory.weill.cornell.edu/departments/1440351000 ).

Articolul de sinteză “Immune determinants of the pre-metastatic niche” (i.e., Determinanți imunitari ai nișei pre-metastatice) prezintă peisajul sistemului imunitar caracteristic nișelor pre-metastatice cu scopul de a lărgi cunoștințele asupra rolului pe care îl au componentele sistemului imunitar în evoluția spațio-temporală a acestor nișe, care culminează cu imunosupresia răspunsului antitumoral, subliniind astfel dinamica comunicării la nivel local și sistemic impusă de progresia cancerului. În acelasi timp este evidențiat faptul că imunitatea adaptativă a fost mult mai puțin studiată în acest context. Totodată, articolul include o sinteză amplă a dovezilor clinice recente și a metodelor noi folosite pentru detecția clinică sau prognoza nișelor pre-metastatice în pacienți, care astfel ar putea beneficia de un tratament țintit care să blocheze formarea acestor nișe și implicit a metastazelor. În final, sunt discutate progrese recente în dezvoltarea unor terapii capabile să țintească specific componente ale sistemului imunitar sau să induca reversia immunosupresiei în nișele pre-metastatice, acestea fiind ținte instrumentale pentru stimularea răspunsurilor imune anti-tumorale, argumentând astfel importanța intervenției terapeutice în scopul blocării formării metastastazelor, chiar din stadiile timpurii ale cancerului.

Prin urmare, articolul de sinteză integrează numeroase studii preclinice și clinice de bază sau recente și creează o vedere de ansamblu asupra importanței sistemului imunitar în progresia metastatică a cancerului, fiind utilă atât pentu cercetători  în biologie moleculară, imunologie, dar și pentru cercetarea clinică.

Laura Pătraș,  după finalizarea doctoratului în cadrul Școlii doctorale de Biologie Integrativă (UBB), a beneficiat de stagii postdoctorale (6 luni în anul 2020 bursa  “STOP Cancer” oferită de către „Asociația Societății Transdisciplinare de Oncologie Personalizată pentru Combaterea Cancerului” din București și din februarie  2021 până în prezent este Visiting Fellow în Laboratorul prof. David Lyden. Acest laborator este dedicat studiului metastazelor tumorale, adică desprinderea și raspândirea celulelor tumorale (“sămânța”) din tumora primară (originală) prin circulația sangvină sau limfatică și formarea unor noi tumori în alte țesuturi sau organe (“solul”). Tumorile primare secretă factori care induc modificări în diferite țesuturi sau organe și creează un mediu favorabil (”sol fertil”) care permite adeziunea și cresterea celulelor tumorale, ducând la invadarea viitoarelor țesuturi metastatice de către celulele tumorale și dezvoltatea metastazelor. Cercetarea desfășurată în cadrul laboratorului condus the David Lyden a descris pentru prima dată aceste “nișe” favorabile introducând conceptul de “nișa pre-metastatică” (i.e., înainte de sosirea celulelor tumorale) și a demonstrat prezența acestor nișe ca o condiție prealabilă pentru formarea metastazelor. O altă direcție de cercetare în acest laborator este studiul veziculelelor extracelulare, care sunt nanostructuri membranare, asemănate cu niște săculeți de dimensiuni nanometrice, produse de aproape toate celulele organismului, în care sunt împachetate molecule cu diferite funcții și care au rol principal în comunicarea dintre celule. În cazuri patologice, cum este cancerul, veziculele sunt eliberate în număr mult mai mare și pot transfera molecule care corup celulele normale creând un mediu favorabil pentru progresia tumorilor, reducând astfel considerabil eficacitatea terapiilor împotriva cancerului. Cercetări ulterioare desfășurate în acest grup de cercetare au demonstrat rolul pivotal al veziculelor extracelulare în a determina în care organe se vor dezvolta metastaze și capacitatea veziculelor de a transforma sau “educa” aceste țesuturi să devina viitoare nișe pre-metastatice.

Articolul complet poate fi accesat la: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1535610823000466?dgcid=coauthor

Citare articol: Patras, L., Shaashua, L., Matei, I., & Lyden, D. (2023). Immune determinants of the pre-metastatic niche. Cancer cell41(3), 546–572. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2023.02.018