Cercetător UBB, coautor al unui studiu internațional cu privire la schimbările climatice și emisiile de gaze

 Schimbările climatice, efectul emisiilor de gaze asupra lor și modalitățile de reducere a acestora fac obiectul unei cercetări publicate recent în revista Microbiome de prof. univ. dr. Călin Baciu, de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului din cadrul Universității Babeș-Bolyai, alături de un grup internațional de cercetători.

Autorii articolului – M. Farhan Ul Haque, A.T. Crombie, S.A. Ensminger, Călin Baciu și J.C.  Murrell – își concentrează atenția asupra metanului, gaz care, deși mult mai puțin concentrat în atmosferă decât dioxidul de carbon, are o mare capacitate de a produce efectul de seră și, în consecință, o contribuție semnificativă la schimbările climatice.

Articolul prezintă un aspect important al ciclului biogeochimic al metanului și anume modificările care apar la limita dintre atmosferă și scoarța terestră sub influența microorganismelor. Cercetătorii au analizat prezența unui grup particular de microorganisme consumatoare de metan (metanotrofe) în preajma emisiilor naturale, care dețin capacitatea de a oxida cantități însemnate de metan, reducând astfel volumul eliberat în atmosferă.

Cercetarea este cu atât mai relevantă cu cât România este o țară extrem de bogată în emisii naturale de gaze, unele dintre zonele în care acestea se manifestă fiind zone de interes turistic sau chiar monumente ale naturii.

Cercetarea prezentată în articolul din revista Microbiome constituie un exemplu de colaborare interdisciplinară între cercetătorii din domeniul microbiologiei, al mediului și al științelor Pământului, dialogul dintre diferitele ramuri ale științei fiind o premisă favorabilă pentru obținerea de rezultate noi și interesante, determinând observații ce deschid ipoteze noi de cercetare privind condițiile extreme în care poate să se dezvolte viața.