Invitație la ceremonia de deschidere a anului universitar 2018-2019

Dragi colegi,

Suntem în anul Centenarului Marii Uniri și vom intra în anul universitar viitor într-o altă celebrare: Centenarul reîntemeierii școlii pe care o slujim ca Universitate românească – Universitatea Națională a Daciei Superioare – menită să împlinească, după formula marelui mentor Vasile Pârvan, „datoria vieții noastre”. Ne dorim ca Universitatea „Babeș-Bolyai” să fie în continuare garantul educației de cea mai înaltă calitate, fără de care omenirea și, evident, România nu pot exista.

Vă invităm, de aceea, ca în fiecare an, să participăm împreună la ceremonia inaugurală a anului academic, în 1 octombrie 2018, ora 9, în Aula Magna, reafirmând forța comunității magiștrilor și discipolilor, conștiente de rostul său fundamental în societate.

Acad. Prof. Ioan-Aurel POP                                                                                        Pr. Prof. univ. dr. Ioan CHIRILĂ
Rector                                                                                                                              Președinte Senat