COMUNICAT UBB cu privire la parcursul Hotărârii Comisiei de Etică a UBB

2 noiembrie 2022

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a înaintat astăzi, 2 noiembrie 2022, către CNATDCU și minister informarea cu privire la Hotărârea Comisiei de Etică a UBB cu privire la teza de doctorat a domnului Lucian Bode, pentru analize și decizii suplimentare, conform legislației aplicabile[1].

Văzând unele discuții din spațiul public și pentru a contribui la înțelegerea Hotărârii pe principii corecte,  dincolo de unele exagerări sau neînțelegeri, trebuie făcute câteva clarificări privind procedurile ce pot și ce nu pot fi implementate de diverse instituții (care rezultă de altfel și din citirea atentă a hotărârii).

Astfel, în baza atribuțiilor proprii stabilite prin diverse reglementări,  Comisia de Etică a UBB:

  1. a analizat sesizările concrete;
  2. a analizat teza în întregime pe baza a două softuri antiplagiat.

Precizăm că în condițiile legii comisiile de etică analizează sesizările care conțin și dovezile aferente[2]. În acest caz însă, Comisia de Etică a UBB a analizat atât dovezile prezentate în sesizare, cât și pe cele care rezultau din verificarea în întregime a tezei prin softuri antiplagiat. S-au verificat suplimentar textele fără citare sau care ridică probleme din perspectiva atribuirii lor corecte. Pentru claritate, procentul de plagiat 2.95% rezultat este raportat la întreaga lucrare, după verificarea întregii lucrări, nu doar a unei părți a acesteia.

Comisia de Etică a UBB nu a analizat valoarea conținutului științific, care nu face obiectul demersului de etică și pentru care nu există la nivelul comisiei de etică proceduri legale de reanalizare științifică a unei teze.

Hotărârea Comisiei de Etică a UBB a identificat în mod clar abateri etice și a făcut recomandări interne și pentru domnul Bode (deși acestea nu-i pot fi impuse direct, nemaifiind în relații contractuale cu UBB).

Comisia de Etică a UBB nu are în atribuții analiza păstrării sau retragerii titlului de doctor, demers care ține de CNATDCU/minister, prin analize proprii, motiv pentru care Comisia de Etică a UBB, depistând probleme etice, a făcut informarea către CNATDCU.

Dacă se constată alte probleme etice, care nu sunt evidențiate de softurile antiplagiat sau nu au fost identificate de analiza Comisiei, acestea pot fi semnalate oricând și analizate suplimentar, în cadrul Comisiei de Etică a UBB și/sau direct la CNATDCU.

Comisia de Etică a UBB a acționat cu deplină transparență, integritate, obiectivitate și celeritate în analiza acestui caz intens mediatizat. Prin alte informări publice și demersuri interne, am trimis o invitație ca membru extern cooptat către doamna Emilia Șercan, ținând cont de experiența, munca dedicată și interesul constant din partea domniei sale asupra eticii academice din țară, care a declinat însă din motive rezonabile această invitație. Mai mult, am solicitat să ni se comunice  orice alte aspecte identificate de dânsa sau de prof. Marian Popescu (dar oricine putea/poate sesiza diverse abateri, în condițiile specificate) în legătură cu teza de doctorat, însă nu am primit aceste informații.

În acest context, ne exprimăm din nou deschiderea de a analiza orice sesizări de abateri etice în cadrul acestei teze și de a reanaliza concluziile raportului în consecință, dacă este cazul, în baza unor noi dovezi.

[1] Ordinul ME 5255/2021 art. 2 (3) În cazul în care se constată abateri de la etica şi deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, comisia de etică din cadrul instituţiei de învăţământ superior, iar Ministerul Educaţiei va fi informat în acest sens.

[2] Regulamentul Comisiei de Etică a UBB: Art. 9. Sesizarea scrisă ce se adresează Comisiei de Etică, prin care se menţionează abateri de la prevederile din Codul de etică, va conţine: a) datele de identificare ale persoanei care sesizează Comisia (inclusiv date de contact); b) descrierea faptei considerată a reprezenta o abatere de la Codul de etică al UBB, respectiv de la prevederile Legii nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) datele de identificare ale persoanei împotriva căreia se depune sesizarea şi orice alte informaţii în vederea soluţionării sesizării; d) În cuprinsul sesizării se vor indica în mod explicit numele persoanei care se face vinovată de încălcare, faptele imputate acesteia şi numele celui care face sesizarea. Art. 10. Sesizările care nu vor cuprinde cel puţin elementele indicate la articolul precedent nu vor fi luate în considerare de către Comisia de etică a UBB.