Interviurile UBB Excelenţă/BBU Interview for Scientific Excellence

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:

 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate;
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, definit prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale.
În acest context „Interviurile UBB Excelenţă” – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB. În cadrul interviului vom invita profesionişti din UBB:

 • cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
 • câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro etc.);
 • câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

BBU Interviews for Scientific Excellence feature leading BBU scientists and their key international publications, grant, and awards.

Dan Constantin Niță – cercetător, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, UBB și cercetător onorific la Universitatea Bristol

 • Întrebare Daniel David: Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare.

Mă numesc Dan Constantin Niță și sunt cercetător în cadrul proiectului European “Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul şi reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienţei energetice a locuinţelor din aglomerări urbane importante din România” (SMART-RAD-EN), Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, UBB, cercetător colaborator în cadrul laboratorului de spectrometrie de masă cuplată inductiv cu plasmă din cadrul Departamentului de Geologie, UBB și cercetător colaborator (poziție onorifică) la Departamentul de Geografie, Universitatea Bristol.

Am absolvit Facultatea de Fizică, masteratul și doctoratul fiind urmate la Facultatea de Știinta și Ingineria Mediului sub atenta coordonare științifică a Prof. Univ. Dr. Constantin Cosma, obținând titlul de doctor în 2012.

Principala arie de cercetare este strâns legată de datarea pe bază dezechilibrelor din seriile uraniului și analize izotopice de mare precizie (MC-ICPMS, HR/SF-ICPMS) cu implicații în dezvoltarea metodologiilor de măsurare a izotopilor, geocronologie, paleoclimatologie, evoluția mamiferelor, criminalistică nucleară, etc., aria secundară de cercetare fiind radioactivitea materialelor naturale și antropice din diferite medii cu implicațiile adiacente.

 • Întrebare Daniel David: Vă rog să vă referiţi la realizarea academică ce a prilejuit acest interviu.

Recenta publicație “CO2 storage and release in the deep Southern Ocean on millennial to centennial timescales” (https://doi.org/10.1038/s41586-018-0614-0) prezintă rezultatele obținute de echipa internatională în revista Nature și arată că eliberarea rapida a CO2-ului stocat în Oceanul Antarctic a ajutat la încheierea ultimei perioade glaciare.

Rezultatele au fost generate pe baza unor corali prelevați de la mari adâncimi (~1000 m) din Oceanul Antarctic. Astfel, noile rezultate asupra pH-ului din adâncurile oceanului din trecut, au facilitat observarea eliberării CO2-ului din ocean în atmosferă la sfârșitul ultimei perioade glaciare.

Deși mulți cercetători au bănuit că oceanul din apropierea Antarcticii a fost responsabil pentru schimbările CO2-ului pe parcursul perioadelor glaciare, nu au existat date care să dovedească acest lucru în mod direct.

Noile date ajută la o înțelegere mai bună asupra perioadelor glaciare dar au și implicații în ce privește creșterea CO2-ului și schimbările climatice curente. Astfel, sunt cercetători care subliniază că dacă CO2-ul a ajutat la încheierea perioadei glaciare și implicit la creșterea nivelului mării cu peste 100 m poate ar trebui să luăm mult mai în serios efectele nivelului în continuă creștere al CO2-ului datorat activității umane.

O altă realizare științifică ce a condus la acest interviu este publicarea articolului “Orbital precession modulates interannual rainfall variability, as recorded in an Early Pleistocene speleothem” în revista Geology; fiind cotată nr.1 în subdomeniul ei. (https://doi.org/10.1130/G45019.1)

 • Întrebare Daniel David: Care sunt planurile academice de viitor?

Pe termen scurt prioritatea este demararea activităților în laboratorul de spectrometrie de masă cuplată inductiv cu plasmă din cadrul Departamentului de Geologie, UBB, iar pe termen lung dotarea și extinderea laboratorului pentru a putea accesa tematici de cercetare de larg interes. De asemenea, continuarea activității de cercetare în domeniul radioactivității face parte din planurile de viitor.

 • Întrebare Daniel David: De ce aţi ales UBB?

La UBB mi-am făcut studiile și am fost format ca cercetător. Deși am petrecut câțiva ani la renumite univesități colaborând poate cu instituții mai renumite am revenit la Cluj cu speranța de a continua activitatea de cercetare începută peste hotare.

 • Întrebare Daniel David: Vă rog să adresați un mesaj comunității UBB.

Sunt onorat să fac parte din comunitatea UBB, fiind, din punctul meu de vedere, cea mai bună universitate din Romania. În ceea ce privește cercetarea la UBB, există un potențial remarcabil, poate mult peste cel al unor instituții internaționale de prestigiu și sper ca în viitor să fie exploatat pe măsură.

Legătură spre pagina academică personală:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54405165200

https://www.researchgate.net/profile/Dan_Nita

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare