Discursul inaugural rostit de rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, cu ocazia ceremoniei de deschidere a anului universitar centenar 2019-2020

Multe toamne arămii ca aceasta au văzut ceremonii asemănătoare, cu studenți și dascăli dornici de a duce ștafeta cunoașterii mai departe! Pășim astăzi în al 439-lea an academic, calculat de la prima fondare a acestei venerabile instituții (1581) și în 100-lea an academic, de la refondarea sa (1919) – prin voința națiunii și a regilor Maria și Ferdinand – ca universitate românească, în cadrul întregitului Regat al României. Universitatea începe acest an aniversar cu aproape 45 000 de studenți (circa 32 000 la licență, 8 200 la masterat și 1 200 la doctorat, precum și un număr important de studenți la programe postuniversitare, de conversie profesională și grade didactice preuniversitare), circa 1500 de cadre didactice titulare, 21 de facultăți, 243 programe de licență (din care: 148 în limba română; 70 în limba maghiară; 10 în limba germană; 14 în limba engleză; 1 în limba franceză) și 228 programe de master (din care: 143 în limba română; 40 în limba maghiară; 5 în limba germană; 36 în limba engleză; 3 în limba franceză; 1 în italiană). Sunt 31 de domenii de doctorat în cadrul a 30 de școli doctorale. Numai în anul I, la cele trei niveluri de studii, am înmatriculat în acest an circa 16 000 de studenți. Și am putea continua cu datele numerice, dar ar lua prea mult timp…

Universitățile bune trebuie să privilegieze, să cultive și să aibă la fundamentele lor virtuțile, valorile și încrederea. Pentru a reuși aceasta cât mai bine, ele se află în continuă competiție între ele și cu alte instituții din societate. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este singura universitate din România care s-a supus unui audit internațional, făcut de o instituție de mare prestigiu (Quacquarelli Symonds, prescurtat QS) și a primit QS****, adică statutul de universitate de 4 stele, ceea ce corespunde unui nivel de universitate internațională, cu excelență în predare și cercetare. În majoritatea clasamentelor internaționale relevante UBB este cea mai bine plasată universitate din România, iar în unele apare ca singura reprezentată a României. Spre exemplu, în clasamentul american US News, UBB are cea mai bună poziționare într-un ranking internațional, ocupând poziția 575 (următoarea instituție similară din România este pe locul 745). Clasamentele, independent de metodologia utilizată și prestigiul asociat, vor păstra întotdeauna o doză de relativitate. De aceea, dincolo de poziția universității noastre în diverse ierarhii, pentru a înțelege exact unde ne aflăm azi și cât de dificil este drumul pentru a ajunge unde ne dorim într-un viitor cât mai apropriat, este important să ne reamintim că în lume există aproximativ 27 000-30 000 de universități, iar UBB se situează constant, în acești ani, între primele 3%. Firește, criticii noștri ne cer mult mai mult, reproșându-ne că nu suntem alături de Harvard, Oxford ori Yale, ceea ce, firește, ne-am dori și noi, numai că dorința nu este de ajuns. Realist vorbind, la nivelul regiunii noastre europene, suntem pe aceleași poziții cu universitățile din Polonia, Ungaria, Croația sau Slovenia și deasupra universităților din Bulgaria sau Serbia, ceea ce nu reprezintă chiar o contraperformanță.

Performanța universității este confirmată de prezența specializărilor reprezentative în toate topurile internaționale, generale sau specifice, din domenii precum arte/ științe umaniste (drept, filosofie, istorie, litere, teatru/ film, teologie etc.), științe sociale/ economice (psihologie, sociologie/asistență socială, științe administrative, științe economice, științe ale educației, științe ale sportului/ educației fizice etc.), științe exacte/ ale naturii/ ale vieții (biologie, chimie, fizică, geologie, geografie, matematică/ informatică, științele mediului etc.) și inginerie/ tehnologie, adesea fie pe prima poziție, fie pe primele trei poziții în țară.

UBB are create formele instituționale pentru o universitate de tip „clasă mondială” (world-class). În anul universitar anterior a început implementarea mecanismului european „Premiul de Resurse Umane pentru Excelență în Cercetare” (Human Resources Award for Excellence in Research), un demers prin care gradul de similaritate instituțională a universității cu cele mai performante universități ale lumii va crește și mai mult.

Sunt rezultate care merită și trebuie evidențiate, iar semnificația și relevanța acestora nu poate fi înțeleasă și apreciată complet fără a menționa două lucruri importante: UBB este cea mai mare universitate din țară și una dintre cele mai mari universități europene, ca număr de programe și studenți înmatriculați; finanțarea de bază, alocată pentru programele didactice și susținerea financiară a activității de cercetare de către stat au fost și sunt în continuare mult sub necesar. Locul universității noastre în arhitectura și ierarhia sistemului universitar global reflectă în primul rând calitatea și devotamentul comunității noastre academice și în mult mai mică măsură (dacă nu chiar deloc) calitatea sau/ și susținerea politicilor naționale pentru educație.

O prioritate majoră în ultimii trei ani este diminuarea ratei de abandon a studiilor. În cadrul proiectelor instituționale dezvoltate și implementate de universitate, pentru a crește rata de completare a studiilor (16 proiecte ROSE în valoare totală de 8 250 499 lei), un număr de aproximativ 2 700 de studenți au beneficiat, în anul universitar 2018-2019, de activități de informare, consiliere psihologică și ateliere focalizate asupra unor aspecte relevante pentru prevenirea abandonului universitar, a comportamentelor de risc și dezvoltarea abilităților de viață.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019 este în valoare de peste
521 000 000 lei, fiind astfel depășit pragul de 500 000 000 lei.
Recent, a fost achiziționat un teren pentru construirea noii clădiri a Facultății de Matematică și Informatică, valoarea investiției preconizate fiind de aproximativ 29 milioane de lei. Au fost alocate fonduri pentru reabilitarea unor clădiri pentru spații de învățământ și cazare, precum și pentru dotări independente, în valoare de aproape 17 000 000 lei, din fonduri bugetare și venituri proprii. Pentru acordurile de grant de cercetare destinate susținerii competitivității au fost alocate fonduri în valoare de 2 200 000 lei.

Oficiul Programelor Europene a coordonat depunerea și contractarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman în valoare totală de 22 581 688 lei, un număr de 4 proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și a cercetătorilor post-doctorat și 2 proiecte pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților, elevilor și cadrelor didactice din UBB.

A fost implementată, pentru prima dată în istoria UBB, înscrierea online a candidaților la concursul de admitere pentru sesiunea iulie 2019.

Pe parcursul anului universitar 2018-2019 s-a înregistrat un progres semnificativ în ceea ce privește situația extensiilor universității. Extensia de la Târgu Mureș are un nou sediu și o situație consolidată, după o perioadă destul de lungă de instabilitate. Au început reparațiile la clădirea Facultății de Psihologie și Științele Educației de la extensia din Sighetu Marmației. Ca parte a strategiei de dezvoltare academică a extensiilor, au fost toate conectate la programul Anelis. În acest an numărul celor înscriși la admitere în extensii a crescut cu peste 15%.

Altminteri, Universitatea navighează prin ape agitate, ca toată societatea omenească și ca toată omenirea. În urmă cu un secol, preluând lecția secolelor precedente, marele savant Vasile Pârvan ne-a învățat, în această aulă, care este „Datoria vieții noastre”. De-atunci, nu încetăm să năzuim să ne facem această înaltă datorie, pe urmele pașilor lui Victor Babeș, Emil Racoviță, Sextil Pușcariu, Iuliu Hațieganu ori Lucian Blaga, dar și ale lui Antonio Possevino, Bolyai Janos sau Hermann Oberth. Esența datoriei era aceea de a fi universitate națională, dar îndreptată cu un mesaj românesc spre lume. De-atunci, mesajul nostru a devenit trilingv (și chiar mai mult decât atât), fiind pătrunși în dinamica raporturilor internaționale cu tot mai multe universități din Europa și din lume, primind între noi studenți și profesori de pe toate meridianele, fiind angrenați în raporturi strânse cu mediul de afaceri, cu mari companii și firme care întrețin motorul bunăstării sociale, cu foștii alumni care onorează toată viața lor Alma Mater, cu mijloacele de difuzare în masă care ne reflectă activitățile, cu întreaga comunitate care mai vede în școala superioară o garanție a viitorului omenirii. Susținem ideea educației de-a lungul întregii vieți, învățământul la distanță, setea de cunoaștere la orice vârstă, ne preocupă toți oamenii, inclusiv studenții cu nevoi speciale și cu sete de alinare a suferințelor lor și respingem orice discriminare care atentează la egalitatea de șanse și la demnitatea umană.

Lecția Universității este una veche și simplă: comunitatea magiștrilor și discipolilor pregătește lumea viitorului pe baza experienței trecutului și arată mereu că nu studenții există pentru profesori, ci profesorii pentru studenți. Datoria vieții profesorilor este să pregătească mereu studenți foarte buni, capabili de investigație și de cercetare, dar mai ales de dăscălie. Orice specialist autentic, din orice domeniu, trebuie să fie – măcar într-o etapă din viața lui – și dascăl, adică să-i lumineze pe tineri cu înalta lui știință. Pentru că dacă nu fac asta cei buni, o vor face cei mai puțin buni și vor ieși din mâinile lor absolvenți mediocri sau slabi. Studenții de la UBB, mai ales cei de la nivelurile masterat și doctorat, sunt partenerii noștri de cunoaștere avansată și de anchetă în cercetare. Cu ei cunoaștem în profunzime realitatea și ducem lumea mai departe. De aceea, spunem, fără teamă de a greși, că educația și, mai ales, educația superioară susține viitorul comunității. „Distrugerea oricărei națiuni nu necesită bombe atomice sau rachete balistice intercontinentale. Trebuie doar scăderea calității învățământului și permisiunea fraudei la examenele studenților. Pacienții mor în mâinile unor asemenea medici. Clădirile se prăbușesc, fiind construite de asemenea ingineri. Banii se pierd în mâinile unor asemenea economiști. Dreptatea se evaporă în mâinile unor asemenea judecători. Falimentul învățământului este falimentul națiunii”. Am adoptat demult motto-ul acesta (de pe frontispiciul Universității din Stellenbosch, Africa de Sud) și nu încetăm să sensibilizăm guvernul României și autoritățile Uniunii Europene în spiritul susținerii cu toate forțele a educației.

Universitatea din Cluj nu este un colț de rai și nici idealul de școală de pe pământ, dar este, totuși, un loc binecuvântat, care a pornit prin lume cu aproape patru secole și jumătate în urmă și care și-a lăsat amprentele, prin absolvenții ei, în toată țara, în Europa și pe întreg mapamondul. Am putea vorbi și despre neîmpliniri, dar, acum și aici, suntem chemați să ne bucurăm: Gaudeamus igitur! În urmă cu 100 de ani, această universitate s-a primenit, în acord cu modernitatea, după ce patru imperii din Europa Centrală și Orientală s-au prăbușit. De-atunci, ea nu încetează să-și trimită mesajul său spiritual spre comunitate. O facem în română, maghiară, germană, engleză, mai exact în limbajul universal al științei, o facem cu mijloace digitale, dar nu putem să nu punem în acest mesaj, așa de generos, unduirea câte unei hore, tânguirea Baladei lui Porumbescu, arama codrilor de argint toamna, albastrul Voronețului, săgeata câte unei turle gotice de biserică din sudul Transilvaniei sau izul de fân reavăn, proaspăt cosit. Acestea toate nu se pot face numai cu aparatele și cu mintea, ci se cuvin făcute și cu sufletul, iar Universitatea trebuie să scoată de pe băncile ei oameni de suflet, cu sensibilitate vie, cu sete de adevăr, aureolat de iubire și de bunătate. Noi semănăm în suflete virtuți, valori și încredere, pentru că educatorii nu au dreptul și nici permisiunea de la Dumnezeu să fie dedați răului și să fie pesimiști.

Datoria vieții noastre este aceea de a sluji acest „locaș de muze”, cu ziduri venerabile, care au suflet, de a-i prețui cum se cuvine pe antecesori, de a trăi în prezent și de a pregăti generațiile viitoare. Dacă vor înțelege și decidenții politici toate acestea, atunci nimic nu este pierdut, nici dintre flori, nici dintre stele și, mai ales, nici dintre oameni.

Ioan-Aurel Pop