Interviurile UBB Excelenţă/BBU Interview for Scientific Excellence

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:

 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate;
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, definit prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale.
În acest context „Interviurile UBB Excelenţă” – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB. În cadrul interviului vom invita profesionişti din UBB:

 • cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
 • câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro etc.);
 • câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

BBU Interviews for Scientific Excellence feature leading BBU scientists and their key international publications, grant, and awards.

Dr. Monica Focşan (Iosin) – Fizician, Cercetător Ştiinţific grad I (CS I), Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe

 1. Întrebare Daniel David:

Vă rog să vă faceţi o scurtă prezentare.

Răspuns:

Mă numesc Monica Focşan şi sunt Cercetător Ştiinţific grad I (CS I) în cadrul Centrului de Nanobiofotonică şi Microspectroscopie Laser al Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe.

Sunt absolventă a Facultății de Fizică, secția Fizică Medicală, cu masterat în cadrul aceleiași facultăți, secția Sisteme Moleculare Complexe. Am început activitatea de cercetare încă din facultate, iar ca student masterand am obținut în 2006 o bursă Erasmus la Laboratoire de Spectrometrie Physique, Universitatea Joseph Fourier  Grenoble din Franţa. Tema de cercetare propusa a fost una extrem de ambițioasă, atât pentru mine cât și pentru grupul de cercetare unde activam, fiind prima utilizare a laserilor în impulsuri in fabricarea de microstructuri proteice biocompatibile capabile să integreze celule vii cu scopul de a crea țesuturi artificiale. În toamna aceluiași an, am inceput doctoratul în cadrul programului de doctorat al Facultăţii de Fizică, sub coordonarea științifică a d-lui prof. univ. Simion Aştilean, în regim de co-directorat cu Dr Patrice Baldeck, Facultatea Joseph Fourier, Franţa. Activitatea mea științifică din perioada studiilor doctorale s-a focalizat pe biosinteza de nanoparticule de aur, caracterizarea proprietăţilor loptice precum și demonstrarea unor aplicaţii biomedicale relevante. În acea perioadă am câştigat primul meu grant intr-o competitie nantioanal pentru tineri doctoranzi (bursa TD) şi apoi alte două burse internaţionale prin Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) in Franța și World Federation of Science (WFS) in Elveţia. Prima bursă mi-a oferit oportunitatea de a lucra  din nou în Laboratorul Interdisciplinar de Fizică din Grenoble. Unul dintre cele mai importante rezultate obţinute în aceasta perioada in colaborare cu echipa franceză constă în proiectarea si fabricarea unor „nano-containere” plasmonice transparente capabile să depoziteze in interior moleculele fluorescente si astfel sa le „protejeze” împotriva foto-oxidări pentru trasarea intra-celulara. Acest rezultat extrem de interesant a fost publicat într-o revistă cu factor de impact mare [Nano Letters, Impact Factor ~ 13.19].  Ulterior, dupa stagiul de doctorat, activitatea mea științifică s-a extins si conturat  in domeniul nanobiosenzorilor plasmonici care permit detecţia rapidă, sensibilă şi în timp real a unor biomarkeri relevanţi.

 1. Întrebare Daniel David:

Vă rog să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu.

Răspuns:

În 2013 am câştigat un proiect de amploare în cadrul programului Parteneriate-Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PN-II-PCCA-2013-4-1961), realizat de un consorţiu format din echipe de la UBB şi UMF Cluj şi o firma privata April. În acest proiect am realizat un model de senzor optic robust și ultrasenzitiv în vederea detecției în timp real a biomarkerilor specifici unor boli în lichide biologice reale. Originalitatea nanosenzorului propus de noi a constat în integrarea unui substrat plasmonic cu răspuns optimizat într-un circuit microfluidic pentru a facilita miniaturizarea, portabilitatea și reducerea timpului necesar analizei. Rezultatele ştiintifice obţinute în cadrul acestui proiect au fost valorificate prin publicarea mai multor articole în jurnale din zona Q1, cel mai recent fiind în anul 2017 în prestigioasa revistă Scientific Reports din grupul Nature. De asemenea, o altă realizare știintifică care a prilejuit acest interviu este publicarea ca prim-autor  a unui articol (A simple and efficient design to improve the detection of biotin-streptavidin interaction with plasmonic nanobiosensors, DOI:10.1016/j.bios.2016.07.054) în Biosensors and Bioelectronics (Factor de impact 7,78), care este cotata revistă nr. 1 în lume în domeniul biosenzoristicii.

 1. Întrebare Daniel David:

De ce aţi ales UBB?

Răspuns:

Ceea ce a cântărit mult în decizia mea a fost faptul că am avut șansa să lucrez într-un grup de cercetare performant al UBB, grup condus de prof Aştilean, profesor care m-a încurajat să propun eu teme de cercetare şi să depun propuneri de proiecte inovative. Tocmai această “libertate” a dus la rezultate științifice remarcabile care mi-au adus satisfacții profesionale: câştigarea de proiecte importante tip Parteneriate, Tinere Echipe, proiect international Bilateral Romania-Franţa, bursa L’Oréal UNESCO Femeile din știință (2016), premiul Rada Mihalcea pentru Tineri cercetători în știință și inginerie (2016), Diplomă de excelență în cercetarea științifică la UBB (2016)) şi m-au convins că alegerea grupului, şi implicit UBB, au fost o decizie înţeleaptă.

 1. Întrebare Daniel David:

Care sunt planurile academice de viitor?

Răspuns:

Pe termen scurt in aceasta perioada mă voi focaliza pe finalizarea tezei de abilitare, care mi-ar oferi posibilitatea să îmi dezvolt propriul grup de cercetare şi mi-ar consolida independenţa cercetării mele. Pe termen lung, mi-aş dori o stabilitate profesională în cadrul institutului, prin obţinerea unei poziţii de cercetător pe perioadă nedeterminată, stiind ca UBB face eforturi în acest sens. Această poziţie mi-ar permite să nu părăsesc institutul, să-mi continui activitatea de cercetare graţie dotării de exceptie a institutului şi să contribui la excelenţa in UBB.

 1. Întrebare Daniel David:

Un scurt mesaj către comunitatea UBB?

Răspuns:

Sunt mandră de fiecare dată când colaboratorii francezi țin să remarce că dacă in urma cu 10-15 ani activitatea de cercetare comună se desfasura mai mult in laboratoarele din Franța, în prezent situatia s-a inversat si totul se poate realiza aici la UBB cu infrastructura performanta existentă. In plus considera ca pe linga infrastructura performantă mai exista două elemente definitorii care au fost remarcate: cercetători tineri dedicați și idei îndrăznețe. De aceea, cred cu tărie că la UBB există un mediu academic în care se poate face performanță internatională.

Legătură spre pagina academică personală:

https://scholar.google.ro/citations?user=ECM7N6sAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Monica_Focsan

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare