ECHIPA PRECWORK A FINALIZAT DOCUMENTUL DE ANALIZĂ ȘI RECOMANDĂRI, CARE VA FI  TRIMIS AUTORITĂȚILOR LOCALE  DIN MARAMUREȘ ȘI CELOR NAȚIONALE

Un document de analiză și recomandări de politici publice privind situația muncii și locuirii romilor din județul Maramureș a fost finalizat recent de echipa de cecetători a proiectului „Muncă precară și locuire periferică”, finanțat din Granturi SEE și Norvegiene.

Cercetarea PRECWORK[1]  și-a propus să analizeze munca precară, locuirea periferică și practicile migraționiste ale romilor din România, și în mod special din Baia Mare și județul Maramureș.

În plus, s-au mai investigat practicile muncilor stradale ale imigranților romi din România în Scandinavia, și răspunsurile publice la ele. Pe lângă diseminarea academică a rezultatelor, echipa de sociologi a UBB și-a propus să transmită cunoștințele dobândite și către un public numeros.

În primul rând vrem să susținem și să promovăm dorința de schimbare a romilor din Baia Mare în rândurile decidenților din sectorul administrației publice (locale și naționale). Cu acest scop, de-a lungul proiectului, am prezentat și discutat rezultatele noastre în cadrul mai multor ateliere colaborative. Două dintre ele au fost derulate cu participarea unor invitați de la structurile locale și județene ale autorităților administrației publice. În cadrul celui de al treilea atelier, cel din 17 iunie 2023, ne-am întâlnit cu reprezentanți ai mai multor organizații (pro)rome din Baia Mare, Cluj și București. Am pus în dialog cunoașterea academică și cea activistă pentru a defini problemele cu care se confruntă romii din comunitățile marginalizate din Baia Mare, a aborda adecvat legătura dintre rasismul împotriva romilor și excluziunea lor de la condiții de muncă și locuire adecvate, și a identifica câteva soluții punctuale la problemele observate˝, a declarat directorul proiectului, profesor Enikő Vincze.

Documentul de analiză și recomandări de politici publice se poate descărca în limba română de pe site-ul proiectului accesând link-ul: http://precwork.granturi.ubbcluj.ro/document-de-analiza-si-recomandari/.

Analiza și recomandările sunt structurate în următoarele capitole: Introducere – despre cercetarea PRECWORK; Sinteză asupra problemelor cu care se confruntă romii marginalizați din Baia Mare și recomandări de soluții (text rezultat din atelierul din 17.06.2023); Dezvoltarea locală. Tendințe predominante și recomandări; Munca romilor din comunități marginalizate în contextul reindustrializării din Baia Mare. Analize și recomandări de politici; Locuirea în blocuri sociale și așezări informale în Baia Mare, și reprezentări mediatice ale romilor – Probleme și recomandări.

În Anexe sunt prezentate Rezultatele anchetei PRECWORK: distribuția populației pe etnii în funcție de ocupare, nivelul venitului și locuire în Baia Mare, precum și o scurtă sinteză a cadrului legislativ național privind locuirea și munca în perioada socialistă în România.
În curând documentul va fi depus la Primăria și Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, la Instituția Prefectului și Consiliului Județean Maramureș, va fi de asemenea înaintat și Agenției Naționale pentru Romi, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerului Muncii.

[1] Muncă precară și locuire periferică. Practicile socio-economice ale romilor din România în contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale. Contract grant de cercetare: Nr. 22 din 01/11/2020, RO-NO-2019-0496, implementat în parteneriat de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și institutul de cercetare FAFO din Oslo, Norvegia.