Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Dialog despre universități, antreprenoriat și mediul economic – în cadrul programului Studium Generale a Institutului STAR-UBB

19-11-2020, 6:00 pm - 7:30 pm

În cadrul programului Studium Generale al Institutului STAR-UBB, prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, și Dragoș Anastasiu vor avea o discuție cu tema „Dialog despre universități, antreprenoriat și mediul economic. Încotro?”. Dragoș Anastasiu este unul dintre cei mai cunoscuți și de succes antreprenori din România și președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană.

Dialogul va avea loc joi, 19 noiembrie 2020, de la ora 18.00 și va fi transmis live pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale), având ca teme de discuție, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte:

  • Ce trebuie să știe mediul economic și antreprenorial despre noile culturi organizaționale din universități?
  • Ce trebuie să știe universitatea despre noile medii economice și antreprenoriale?
  • Cum putem întări concret relația dintre universități și mediul economic-antreprenoriat, cu impact pentru inserția absolvenților pe piața muncii și pentru inovare? Cum înțelegem inovarea?
  • Cât de antreprenor trebuie să fie un absolvent de universitate și cum se poate învăța asta?

După un dialog de aproximativ o oră, participanții vor putea intra în legătură cu cei doi participanți la discuție prin întrebări online, evenimentul încheindu-se la ora 19.30.

***

Despre Studium Generale:
Inclus într-o acțiune mai amplă a UBB care vizează transformarea Turnului Croitorilor într-un veritabil „Turn al Cunoașterii”, programul Studium Generale al UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/index.php/studium generale/) urmărește să stimuleze cooperările academice multi-/inter-/trans-disciplinare, pentru a spori ulterior integrarea STEM+ (Science/Technology/Engineerings/Mathematics/+Arts/Humanities/Social Sciences) la UBB, la nivel  didactic, CDI și la nivelul relației cu societatea. Studium Generale este un program deschis comunității UBB, dar și comunității clujene și naționale, de diseminare a cunoașterii în următoarele paradigme: multi-/inter-/trans-disciplinară și citizen science, toate prezentările urmând să fie transmise și online, transformând astfel Turnul Croitorilor într-un adevărat „Turn al Cunoașterii”! Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, afirma la momentul lansării programului Studium Generale în Turnul Croitorilor, că „prin acest demers, UBB se reîntoarce în locurile de început ale Academia/Universitas Claudiopolitana – prima instituție universitară din România și prima instituție din țară care a purta ulterior numele de universitate -, sigur, în condițiile în care ne permit evoluția istoriei și prezentul. UBB își respectă astfel tradiția academică începută în 1581 la un capăt al „Uliței Lupilor” (prin Academia Claudiopolitana) și continuată/refondată după 1715 la celălalt capăt, pe locul de astăzi al sediului UBB (numită Universitas Claudiopolitana după mijlocul secolului XVIII), tradiție reflectată în simbolurile sale academice legale. Academia/Universitas Claudiopolitana (cu predare în latină și mai târziu în germană) va fi continuată de instituții de învățământ superior incluse în 1872 în Universitatea Maghiară din Cluj (Universitatea Franz Joseph), transformată la rândul ei, în 1919, în Universitatea Românească din Cluj (Universitatea Regele Ferdinand I), UBB fiind moștenitorul academic și succesorul legal al Universității Ferdinand I. Așadar, în spiritul de început al Tradiției, ne deschidem astfel spre societate (cetate), dar într-o logică modernă a Excelenței (și a citizen science)”.

În 1581, principele Transilvaniei și regele Uniunii Polono-Lituaniene, Ștefan Báthory, fondează o instituție de învățământ superior, numită Academie (Academia Claudiopolitana), cu predare în limba latină. Spre deosebire de alte academii instituții de învățământ superior, Academia Claudiopolitana avea prin actul de fondare și statut universitar, având dreptul de a conferi titlurile universitare de baccalaureus, magister și doctor. Academia, organizată de iezuiți, avea un nivel inferior (gimnaziu) și unul superior (cu două facultăți, filosofie, urmată de teologie), fiind organizată în zona în care se află astăzi și Turnului Croitorilor (alături de zidul cetății, biserica astăzi reformară etc.). Într-adevăr, în actul regal de fondare din 1581, regele Ștefan Bathory statua (pentru detalii vezi
https://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric): „…instituim, orânduim și înălțăm în cetatea noastră Cluj, altfel numită Kolozsvár, un colegiu al Societății lui Isus și îl înzestrăm cu bunurile și veniturile scrise mai jos. Vrem ca această fundație să dăinuiească în vremuri veșnice și întru tot veacul, atribuind antezisei Societății a lui Isus, cu sprijinul autorității apostolice, o mănăstire părăsită, cândva a fraților din ordinul franciscanilor, construită din generozitatea regilor Ungariei, aflată în Ulița Lupilor, lipită de zidul cetății, împreună cu biserica, grădinile, curțile, turnurile și cu toate locurile înconjurate de lângă zidurile cetății… hotărâm și decidem prin puterea prezentei scrisori, în temeiul deosebitei noastre dărnicii regești, ca cel care s-a instruit cu vrednicie în literele umaniste, ebraice, grecești și latinești, și apoi va fi vrut să ajungă, prin judecata colegiului, la culmea uneia dintre cele două facultăți, fie de teologie, fie de filosofie, dacă va fi făcut dovada științei sale de carte, să poată să fie promovat la gradele de bacalaureat, magistru și doctor. Iar această promovare să aibă același drept, demnitate, excelență și strălucire pe care obișnuiesc și pot să le dețină de drept și din obișnuință astfel de promovări în academiile din Italia,
Franța, Spania și Germania…” (Sursa: Rus, V. (2007). Operarii in Vinea Domini. Misionarii iezuiți în Transilvania, Banat și Partium (1579-1715). Volumul I – Tablouri istorice și spirituale, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca).

 

Detalii

Dată:
19-11-2020
Oră:
6:00 pm - 7:30 pm
Categorii Eveniment:
,