Lect. dr. ing. Zoltán Török

 

Profesorul lunii octombrie

Lect. dr. ing. Zoltán Török a absolvit Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai după care a efectuat masteratul, specializarea Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului. A obținut titlul de doctor în Chimie cu teza intitulată „Analize calitative şi cantitative în managementul riscului în sectorul industrial chimic”, avându-l conducător științific pe Prof. dr. Emil Cordoș. În urma obținerii unei burse POSDRU, în perioada 2014-2015, a efectuat stagiul post-doctorat cu tema „Analiza comparativă a riscului individual și social utilizând diferite echivalente TNT calculate în cazul exploziilor de azotat de amoniu și aplicabilitatea acesteia în planificarea teritoriului.”.

Începând din anul 2011 este lector universitar la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului, fiind titularul disciplinelor de Evaluarea riscului tehnologic și Ingineria reacțiilor chimice pentru protecția mediului la nivel licență, Evaluarea riscului la incendii și explozii, Riscurile transportului subtanțelor periculoase la nivel de masterat. Începând cu anul universitar 2017-2018 este responsabilul specializării de masterat Evaluarea riscului și securitatea mediului.

Activitățile științifice de cercetare sunt focalizate în domeniul managementului riscului industrial chimic, în special modelarea și simularea accidentelor chimice și a dispersiilor de gaze în atmosferă, analize cantitative de risc cu scopul planificării utilizării teritoriului pentru amplasamente chimice. Este membru în colectivul Institutului de cercetare pentru Sustenabilitate și Managementul Dezastrelor bazat pe Calcul de Înaltă Performanță, ISUMADECIP-UBB. Este codirector al Școlii de vară Internaționale cu tematica „Managementul dezastrelor”, organizată cu mare succes a treia oară în anul 2018 la Arcalia. A contribuit la elaborarea a mai mult de 25 de articole științifice în domeniul de interes, din care 16 cotate ISI cu factor de impact și a unei cărti de specialitate. Pentru activitatea științifică, în anul 2016, Universitatea Babeş-Bolyai i-a acordat premiul pentru excelență în cercetare științifică.

În paralel cu activitățile didactice și de cercetare, a participat la cursuri de pregătire în domeniul managementului dezastrelor, organizate de Mecanismul European de Protecție Civilă și este membru voluntar în echipa APELL-TAST, participând la exerciții Europene de pregătire și alte acțiuni de voluntariat în domeniu.