Mesajul rectorului cu privire la începerea anului universitar 2020-2021 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB)

Dragi colegi: studenți, cadre didactice/de cercetare/personal administrativ,

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a decis începerea anului universitar 2020-2021 în variante mixte, adaptate fiecărei facultăți și specializări, de la învățământ clasic, prin învățământ hibrid la învățământ complet online. Am ajuns la această decizie pornind analiza de la următoarele aspecte:

1. Pandemia este încă o realitate prezentă.

2. În această situație de pandemie, așa cum rezultă și din emailurile primite la Rectorat (adesea de la părinți și studenți), există grupuri care doresc începerea cursurilor doar în variantă clasică și grupuri care doresc începerea acestora doar în variantă online; surprinzător, există și unele grupuri, este drept, mai puțin numeroase, care nu doresc începerea anului universitar.

3. Conducerea UBB și-a asumat misiunea de a începe anul universitar și în variantă clasică, acolo unde este posibil, îmbunătățită cu experiența online pe care o avem deja. Facem acest lucru nu doar de dragul cadrelor didactice și de cercetare – care pot să-și reorienteze activitățile academice pe componenta științifică –, ci mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață. De aceea, am cerut ca punctul de vedere al reprezentanților studenților să fie serios analizat la nivelul fiecărei facultăți din UBB. Acest demers a fost asumat de majoritatea universităților din lume, mai ales de cele mai reprezentative.

4. Dincolo de constrângerile derivate din starea de alertă, există constrângeri naționale specifice dedicate procesului educațional.

5. În cadrul acestor constrângeri naționale, în baza autonomiei, UBB a ales propriile scenarii, constrânse la rândul lor de următoarele:

a. atingerea celor mai bune standarde academice, în condițiile date, cu asigurarea condițiilor de siguranță pentru comunitatea UBB;

b. capacitatea de cazare a studenților în cămine, în condiții de siguranță, pe perioada pandemiei;

c. resursele administrative (mai ales de spațiu) ale UBB și ale facultăților;

d. specificul programelor de studiu (ex. profilul experimental/vocațional, numărul de studenți etc.), inclusiv anul de studiu (ex. studenții din anul I să poată beneficia de schimbarea statutului și înțelegerea culturii academice, iar studenții din ultimul an de studiu să poată demara cercetările asociate lucrărilor de absolvire etc.);

e. experiența și reușita UBB în managementul pandemiei în perioada stării de urgență, derulându-se adecvat activitățile academice, examenele de absolvire și examenele de admitere;

f. protejarea orașului, în condițiile în care UBB este cea mai mare comunitate academică din țară: una este să aduci în Cluj-Napoca câteva mii de studenți și alta este să aduci câteva zeci de mii. Mă aștept ca studenții UBB (dar și întreaga comunitate UBB) să fie modele de implementare riguroasă a condițiilor de siguranță în campus, în toate zonele academice și în societate în general.

 

În concluzie, modalitățile de începere a anului universitar 2020-2021 sunt cele propuse în Tabelul 1, fiind alese de fiecare facultate în parte, prin adaptarea condițiilor generale propuse de UBB, de către Consiliile facultăților. Deși începem cu aceste scenarii, trebuie să fim pregătiți să revenim rapid la scenariul clasic (îmbunătățit unde este cazul cu experiența noastră online), dacă condițiile se îmbunătățesc, sau la scenariul online complet, dacă condițiile se înrăutățesc. Scenariile vor putea fi adaptate pe parcursul semestrului, dacă va fi cazul, cu aprobarea Consiliului de Administrație al UBB.

Până în data de 25 septembrie 2020 vom finaliza și anunța Ghidul pentru derularea activităților academice online, elaborat de specialiști în științele educației/psihologie educațională, împreună cu Consiliul Didactic din UBB, iar la începutul lunii octombrie 2020 vom avea și un Manual detaliat pe baza Ghidului. Țintim astfel să inițiem o nouă „pedagogie universitară”, cu implicații în derularea în condiții de standarde academice ridicate a activităților online, inclusiv după perioada de pandemie. Ideea fundamentală a acestei noi pedagogii universitare a fost deja exprimată de UBB, prin faptul că învățământul online nu se reduce la punerea online/pe internet a învățământului clasic, ci presupune o reajustare a modalității de predare (ex. durată/tempo) și a conținutului (ex. conținutul disponibil poate să fie studiat de studenți înainte de începerea activităților didactice, care se pot transforma în analize critice și învățare prin descoperire).

Tabelul 1. Modalitățile de începere a activităților didactice
în anul universitar 2020-2021

Nr. crt. Facultatea Scenariu adoptat Observații
1. Matematică și Informatică Online
2. Fizică Hibrid 3

Întâlniri față în față se vor organiza pentru următoarele activități:

·         Studenții din anii terminali: pentru activități în vederea pregătirii lucrării de licență sau disertație, la înțelegere cu cadrul didactic îndrumător;

·         Studenții din toți anii: pentru digitalizarea activităților de laborator/curs, la înțelegere cu cadrul didactic titular;

·         Studenții din toți anii: pentru activități de cercetare.

Restul activităților se vor desfășura online.

3. Chimie și Inginerie Chimică Hibrid 2 Studenții vor fi prezenți la facultate pentru activitățile de laborator în regim modular (pe specializări și ani/niveluri de studiu).
4. Biologie și Geologie Hibrid 3 Master IFR – integral online

Cursuri și seminarii online – licență și master

Laboratoare on site, licență (semestrul I):

·         Biologie – linia română (anii I și III);

·         Biologie ambientală – linia română (anii I și III);

·         Biochimie – linia română (anii I și III);

·         Biotehnologii industriale – linia română (anii I și IV);

·         Biologie – linia maghiară (anii I și III);

·         Ecologie și protecția mediului-linia maghiară (anii I și III);

·         Geologie – linia română (anii I și III);

·         Geologie – linia maghiară (anii I, II și III);

·         Inginerie geologică – linia română (anii I, II, III și IV);

Laboratoare on site, master (semestrul I):

·         Biotehnologie moleculară – linia română (anul I);

·         Biologie medicală – linia română (anul I);

·         Ecologie sistemică și conservare- linia română (anul I);

·         Biologie medicală – linia maghiară (anul I);

·         Ecologie terestră și acvatică – linia maghiară (anii I și II);

·         Geologie aplicată – linia română (anii I și II);

Laboratoare on site, licență (semestrul II):

·         Biologie – linia română (anii II și III);

·         Biologie ambientală – linia română (anii II și III);

·         Biochimie – linia română (anii II și III);

·         Biotehnologii industriale – linia română (anii III și IV);

·         Biologie – linia maghiară (anii II și III);

·         Ecologie și protecția mediului – linia maghiară (anii II și III);

·         Geologie – linia română (anii I și III);

·         Geologie – linia maghiară (anii I, II și III);

·         Inginerie geologică – linia română (anii I, II, III și IV);

Laboratoare on site, master (semestrul II):

·         Biotehnologie moleculară – linia română (anul II);

·         Biologie medicală – linia română (anul II);

·         Ecologie sistemică și conservare- linia română (anul II);

·         Biologie medicală – linia maghiară (anul II);

·         Ecologie terestră și acvatică – linia maghiară (anii I și II);

·         Geologie aplicată – linia română (anii I și II).

5. Geografie Cluj-Napoca, Zalău – online

Bistrița, Gheorgheni, Sighetu Marmației – hibrid

6. Știința și Ingineria Mediului Hibrid 3 Master – integral online

Extensia Sfântu Gheorghe – integral online

7. Drept Online
8. Litere Online
9. Istorie și Filosofie Online
10. Sociologie și Asistență Socială Online
11. Psihologie și Științe ale Educației Online și hibrid Online – Departamentele de Psihologie, Psihologie Clinică și Psihoterapie, Psihologie Aplicată, Științe ale Educației, Pedagogie Didactică Aplicată (cu excepția practicii de specialitate care se va desfășura în regim hibrid), Didactica Științelor Exacte, Didactica Științelor Socio-Umane, Didactică în Limba Germană (cu excepția unor materii care se vor desfășura în regim hibrid), DPPD

Hibrid – Departamentul de Psihopedagogie Specială

12. Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Online
13. Studii Europene Online
14. Business Online
15. Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Hibrid Cursuri și seminarii online;

Evenimente didactice și de cercetare on-site (cu participară voluntară)

16. Educație Fizică și Sport Hibrid 2 Licență – Toate cursurile și seminariile teoretice se vor desfășura
online. Lucrările practice la disciplinele sportive și laboratoarele de la programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială se vor desfășura față în față pe grupe de maxim 15 studenți:Master – online, excepție făcând disciplinele prevăzute cu lucrări practice, care se vor desfășura față în față.
17. Teologie Ortodoxă Hibrid Anul I, toate specializările – on site

Artă Sacră, domeniul Arte Vizuale, toți anii – on site

Restul studenților și masteranzii – online

18. Teologie Greco-Catolică Cluj-Napoca – Hibrid 1

Blaj – Online

Oradea – licență – Hibrid 2

Oradea – master – Online

Cu transmiterea simultană a seminariilor și a cursurilor on line.
19. Teologie Reformată Online și hibrid

Licență – Teologie reformată didactică – Disciplinele Chitară și Flaut drept se vor desfășura față în față

Licență – Muzică – orele de practică și orele individuale se vor desfășura față în față

Master – integral online

20. Teologie Romano-Catolică Alba Iulia – Hibrid 2

Cluj-Napoca – Online

21. Teatru și Film Hibrid 2 Toate specializările, nivel licență și master
22. Doctorat Toate studiile doctorale debutează în regim clasic (îmbunătățit, acolo unde este cazul, cu practici online, derivate din experiența bună cu aceste practici din cadrul pandemiei).
23 Educația ID/IFR Studiile la acest nivel se vor realiza în variantă online.

 

Note:

  • Scenariile hibride au fost discutate în Consiliul de administrație al UBB și la nivelul Consiliilor fiecărei facultăți din UBB; acestea vor fi detaliate de către fiecare facultate pe pagina proprie de internet și prin comunicarea directă către membrii comunității facultății (ca anexe, pot fi găsite unele detalieri ale acestor scenarii propuse ca punct de start).
  • Protocolul UBB de răspuns la situațiile COVID-19 care pot apărea pe parcursul derulării activităților academice este atașat ca anexă. 

 

ANEXE

 

Facultățile experimentale și cele vocaționale (Facultatea de Fizică, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie și Geologie, Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Teatru și Film, toate Facultățile de Teologie) vor opta între scenariile de mai jos
         
  hibrid 1 hibrid 2 hibrid 3 online
facultăți experimentale

&

vocaționale

Licență 1 X X X
Licență 2 X
Licență 3 / 4 (an terminal X X
  Master 1 X
  Master 2 X X

Hibrid 2 –este complet “on site” pentru facultatea experimentală/vocațională dar facultățile care nu aparțin acestui grup pot să își aducă “on site” maxim numai anul I de licență.

 

Scenarii UBB – 1 octombrie 2020

Facultățile experimentale și vocaționale

Formular

COVID 201001-2

           
hibrid 1 hibrid 2 hibrid 3 online   Reguli de îndeplinit de către facultate scenariu hibrid:

1. masca purtată corect în permanență de către toată lumea – atât interior cât și exterior

2. distanțare minim 1 metru între 2 persoane în permanență (studenți și profesori, interior și exterior)

3. dezinfectare suprafețe săli seminar/laborator după fiecare seminar/laborator + dezinfectare băi facultăți

4. triaj temperatură la fiecare intrare în fiecare clădire – facultate sau cămin

5. pauze decalate astfel încât numărul maxim de studenți pe holuri < suprafața holurilor/4 metri x număr studenți

6. fluxuri de acces cu marcaje & separatoare pentru săli și toalete pentru facultăți și cămine

7. declararea si autoevaluarea oricăror simptome COVID-19 de către studenți și profesori în timpul activităților – orice simptom = recomandată izolarea acasă până la test negativ; trebuie prevăzută și o sală de izolare pentru cazurile în care unui participant la seminar/laborator îi vine rău și ajunge să primească primele îngrijiri medicale

8. informări audio-video pentru profesori și studenți pe metode de protecție personală și comunitară

9. aplicarea protocolului (care va fi dezvoltat de către specialiștii în sănătate publică din cadrul grupului de coordonare și monitorizare a pandemiei la nivelul UBB) în caz de simptome și/sau expunere la contact pozitiv și/sau testare pozitivă

10. în această perioadă de pandemie, cadrele didactice și personalul administrativ să nu încurajeze promovarea și diseminarea în public în spațiul universitar al UBB a fake news pe teme de COVID-19

11. nerespectarea regulilor atrage după sine analiza fiecărei situații în parte și în funcție de cele rezultate, aplicarea reglementărilor naționale și ale UBB

Bibliografie: Verity et al, 2020; Riley et al, 2020; Paltiel et al, 2020; Morawska et al, 2020; Mazza et al, 2020; COVID Symptom Study, 2020

Pentru nelămuriri și informații suplimentare decanii pot contacta prorectorii responsabili de facultăți, care la rândul lor se pot adresa atunci când e necesar specialiștilor în sănătate publică din cadrul grupului de coordonare și monitorizare a pandemiei la nivelul UBB

on-site licență – anul 1 X X X
  licență – anul 2 X
  licență – anul 3/4 (terminal) X X
  master – anul 1 X
  master – anul 2 X X
 
cămine 2/camera + baie proprie X X X
  triaj temperatură X X X
 
 
cursuri toate cursurile online X X X X
 
seminarii/ min 1 m distanțare tot timpul X X X
laboratoare max. 15 studenți + 1 cadru didactic (în laboratoare) X X X
  < 15 de studenți în spațiu prea mic X X X
  mască interior + exterior permanent X X X
triaj temperatură la intrare X X X
  evaluare si declarare simptome X X X
  decalaj min. 1 h între ore în aceeași sală X X X
  sălile vecine – orar decalat min 15’ X X X
  toalete facultăți curățare după pauze X X X
  holuri – separatoare trafic studenți X X X
  studenții intră în sală doar la începerea orei X X X
  studenții așteaptă exclusiv în afara clădirii X X X
 
dezinfecție dezinfectant în fiecare sală X X X
săli studenții se vor da cu dezinfectant la intrare X X X
  dezinfectare obligatorie a suprafețelor și aparatelor după folosire de către studenți X X X
  aerisirea obligatorie 30’ a sălilor după fiecare folosire X X X
 
riscuri sănătate[1] studenți XX XXX XXX
personal UBB didactic/didactic auxiliar/nedidactic XX XXX XXX
familii studenți XXX XXX XXX
  familii personal UBB XXX XXX XXX
  comunitatea locală XXX XXX XXX
 
risc de studenți 18-29 (1 din 100) X XXX XX
spitalizare[2] personal UBB didactic/didactic auxiliar/nedidactic 30-69 (12 din 100) XXX XXX XXX
 
 
 
 
capacitate multiplicare nr. seminarii tbd tbd tbd
 
 
 
oferta online studenți la risc[3] care nu pot fi on-site X X X
profesori la risc[4] care nu pot fi on-site X X X
 
regulament fake news X X X X
carantină X X X
mască X X X
opțiune facultate Facultatea …………………………………..

 

Dacă alegerea este pentru unul dintre sistemele hibrid, specificați exact secțiile și extensiile a căror studenți (implicați de scenariul hibrid) vor participa on site la seminarii/laboratoare:

 

Alte mențiuni generale:

1. Responsabilitatea financiară pentru implementarea măsurilor implicate de sistemul hibrid este a facultății.

2. Implicațiile pe partea de spații a măsurilor de îndeplinit pentru un sistem hibrid se gestionează la nivelul spațiilor de care dispun facultățile.

3. Deciziile privind extensiile facultății se ia de către decan în coordonare cu conducerea fiecărei extensii.

Decan ………………………………………….
Semnătura ………………………………….

 

Scenarii UBB – 1 octombrie 2020

toate Facultățile fără cele experimentale și vocaționale

Formular

COVID 201001-1.1

       
hibrid online    
on-site anul 1 licență X

Reguli de îndeplinit de către facultate scenariu hibrid:

1. masca purtată corect în permanență de către toată lumea – atât interior cât și exterior

2. distanțare minim 1 metru între 2 persoane în permanență (studenți și profesori, interior și exterior)

3. dezinfectare suprafețe săli seminar/laborator după fiecare seminar/laborator + dezinfectare băi facultăți

4. triaj temperatură la fiecare intrare în fiecare clădire – facultate sau cămin

5. pauze decalate astfel încât numărul maxim de studenți pe holuri < suprafața holurilor/4 metri x număr studenți

6. fluxuri de acces cu marcaje & separatoare pentru săli și toalete pentru facultăți și cămine

7. declararea si autoevaluarea oricăror simptome COVID-19 de către studenți și profesori în timpul activităților – orice simptom = recomandată izolarea acasă până la test negativ; trebuie prevăzută și o sală de izolare pentru cazurile în care unui participant la seminar/laborator îi vine rău și ajunge să primească primele îngrijiri medicale

8. informări audio-video pentru profesori și studenți pe metode de protecție personală și comunitară

9. aplicarea protocolului (care va fi dezvoltat de către specialiștii în sănătate publică din cadrul grupului de coordonare și monitorizare a pandemiei la nivelul UBB) în caz de simptome și/sau expunere la contact pozitiv și/sau testare pozitivă

10. în această perioadă de pandemie, cadrele didactice și personalul administrativ să nu încurajeze promovarea și diseminarea în public în spațiul universitar al UBB a fake news pe teme de COVID-19

11. nerespectarea regulilor atrage după sine analiza fiecărei situații în parte și în funcție de cele rezultate, aplicarea reglementărilor naționale și ale UBB

Bibliografie: Verity et al, 2020; Riley et al, 2020; Paltiel et al, 2020; Morawska et al, 2020; Mazza et al, 2020; COVID Symptom Study, 2020

 
cămine 2/camera + baie proprie X
  triaj temperatură X
 
 
cursuri toate cursurile online X X
 
seminarii/ min 1m distanțare tot timpul X
laboratoare max. 15 studenți + 1 cadru didactic (în laboratoare) X
  < 15 de studenți în spațiu prea mic X
  mască interior + exterior permanent X
triaj temperatură la intrare X
  evaluare si declarare simptome X
  decalaj min. 1 h între ore în aceeași sală X
  sălile vecine – orar decalat min 15’ X
  toalete facultăți curățare după pauze X
  holuri – separatoare trafic studenți X
  studenții intră în sală doar la începerea orei X
  studenții așteaptă exclusiv în afara clădirii X
 
dezinfecție soluții de dezinfecție în fiecare sală X
săli studenții se vor da cu dezinfectant la intrare X
  dezinfectare obligatorie a suprafețelor și aparatelor după folosire de către studenți X
  aerisirea obligatorie 30’ a sălilor

după fiecare folosire

X
 
riscuri sănătate[5] studenți XX
personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic XX
  familii studenți XXX
  familii personal UBB XXX
  comunitatea locală XXX
 
risc de studenți 18-29 (1 din 100) X
spitalizare[6] personal didactic/didactic auxiliar/nedidactic 30-69 / (12 din 100) XXX
 
 
 
 
capacitate multiplicare nr. seminarii tbd
 
 
 
oferta online studenți la risc[7] care nu pot veni on-site X
  profesori la risc[8] care nu pot veni on-site X
 
regulamente fake news X X
carantină X
mască X
Pentru nelămuriri și informații suplimentare, decanii pot contacta prorectorii responsabili de facultăți, care, la rândul lor, se pot adresa, atunci când e necesar, specialiștilor în sănătate publică din cadrul grupului de coordonare și monitorizare a pandemiei la nivelul UBB.

 

Scenarii UBB – 1 octombrie 2020

toate Facultățile fără cele experimentale și vocaționale

Formular

COVID 201001-1.2

 
hibrid online    
opțiune facultate Facultatea ………………………………………………….

………………………………………………………………….

 

Dacă alegerea este pentru sistemul hibrid, specificați exact secțiile și extensiile a căror studenți implicați de scenariul hibrid (i.e. anul I de Iicență) vor participa on site la seminarii/laboratoare:

 

Alte mențiuni generale:

 

1. Responsabilitatea financiară pentru implementarea măsurilor implicate de sistemul hibrid este a facultății.

2. Implicațiile pe partea de spații a măsurilor de îndeplinit pentru un sistem hibrid se gestionează la nivelul spațiilor de care dispun facultățile.

3. Deciziile privind extensiile facultății se ia de către decan în coordonare cu conducerea fiecărei extensii.

Decan ………………………………………………
Semnătura ……………………………………..

[1]La această secțiune XX reprezintă risc mediu, XXX risc ridicat (evaluare specialiști sănătate publică din grupul de monitorizare COVID-19 la nivel UBB).

[2] La această secțiune X reprezintă risc scăzut, XX risc mediu, XXX risc ridicat (evaluare specialiști sănătate publică din grupul de monitorizare COVID-19).

[3] Pentru o imagine mai exactă asupra condițiilor medicale pre-existente care ar mări riscul unei simptomatologii severe în caz de îmbolnăvire cu COVID – 19, a se consulta Coronavirus disease 2019 (COVID-19): People who need to take extra precautions, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html, Centers for Disease Control and Prevention.

[4] Aceeași referință ca și mai sus plus referința la secțiunea FAQ de pe site-ul WHO, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses, la întrebarea: What are the symptoms of COVID-19?

[5] La această secțiune XX reprezintă risc mediu, XXX risc ridicat (evaluare specialiști sănătate publică din grupul de monitorizare COVID-19 la nivel UBB).

[6] La această secțiune X reprezintă risc scăzut, XX risc mediu, XXX risc ridicat (evaluare specialiști sănătate publică din grupul de monitorizare COVID-19).

[7] Pentru o imagine mai exactă asupra condițiilor medicale pre-existente care ar mări riscul unei simptomatologii severe în caz de îmbolnăvire cu COVID – 19, a se consulta Coronavirus disease 2019 (COVID-19): People who need to take extra precautions, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html, Centers for Disease Control and Prevention.

[8] Aceeași referință ca și mai sus plus referința la secțiunea FAQ de pe site-ul WHO, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses, la întrebarea: What are the symptoms of COVID-19?

Protocolul de răspuns al Universității Babeș-Bolyai în situațiile legate de COVID-19 poate fi consultat accesând imaginea de mai jos.