Mesajul rectorului UBB cu ocazia Zilei Culturii Naționale

15 ianuarie 2022

De Ziua Culturii Naționale!

Simplu spus, cultura este un ansamblu de valori (ce este bun/bine), norme (ce trebuie făcut să fie bun/bine) și axiome (legături între diverse valori/norme) psihosociale, civilizația realizându-se prin cultură în acțiune.
Cultura Națională se referă la acele valori/norme/axiome psihosociale care generează identitate, mai ales prin sensuri și semnificații care ne unesc ca națiune.
În acest vremuri de pandemie, când națiunea noastră este mai degrabă dezbinată sub manipularea pseudoștiinței/nonștiinței, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, vă invit să medităm un pic la vorbele savantului Emil Racoviță, fostul rector al Universității din Cluj: „A şti sau a nu şti, aceasta e întrebarea! Căci a nu şti înseamnă: superstiţii, egoism orb, concurenţă sălbatecă, neînţelegere, duşmănie, război, foamete, prăpăd. A şti înseamnă pentru omenire: organizare temeinică, activitate raţională, cooperatism, solidaritate, evoluţie pacinică. A şti înseamnă pentru om: a-ţi trăi timpul de «a fi» cu mulţumire şi a aştepta clipa de «a nu fi» cu seninătate.”
Să alegem „a ști”, adică știința, care trebuie să devină partea centrală a culturii naționale!
– Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB