Președintele României, Klaus Iohannis, prezent la dezbaterea „Uniunea Europeană între dezintegrare şi reformare. Contribuţia României la consolidarea construcţiei europene”

Corpul profesoral și studenții Facultății de Studii Europene, prezenți la dezbaterea la care a fost invitat Președintele Iohannis, au apreciat alocuțiunea prezentată de Domnia Sa, fiind impresionanți de abordarea pragmatică a realităților prezente. Mesajul central al discursului Președintelui Iohannis a fost acela de reafirmare al angajamentelor României de sprijinire a construcției europene, de intensificare a integrării europene: „Este evident că este nevoie de o regândire a proiectului european, obiectivul care ghidează România este acela al unei Uniuni mai pragmatice, mai flexibile şi care îşi respectă principiile şi valorile fundamentale. România are oportunitatea şi resursele de a se situa în centrul dezbaterii europene şi a contribui activ la revigorarea proiectului european. Susţinem consolidarea proiectului european şi dorim să fim parte a nucleului de integrare a Uniunii. Proiectul european poate progresa dacă susţinem priorităţile strategice ale Uniunii, acestea sunt securitate internă şi externă, creşterea economică, crearea de locuri de muncă, consolidarea pieţei interne a UE.”

Cu această ocazie, studenții au avut posibilitatea de a ridica unele întrebări: ce vom face în Uniunea Europeană? Cum ne vom afirma identitatea ? Care va fi aportul nostru la dezvoltarea Uniunii și a României? Ce fel de Românie în Uniunea Europeană?

Concluzia generală în urma dezbaterii a fost aceea că România are nevoie de o viziune strategică, de politici publice clare și comprehensive, prin care cetățenii, actorii economici și sociali, instituțiile publice și private, cele civice și politice să poată acționa mai aplicat, fiind capabile să-și proiecteze, fără teamă, existența în Uniunea Europeană. Se poate afirma că mediul academic și studențesc al Facultății de Studii Europene al Universității Babeș-Bolyai este gata să sprijine autoritățile române în pregătirea pentru preluarea și exercitarea Președinției Consiliului UE în 2019.