Prof. univ. dr. Sergiu Bogdan

Profesorul lunii noiembrie

Profesorul univ. dr. Sergiu Bogdan  a absolvit Facultatea de drept din cadrul UBB în 1997 și din același an și-a început cariera didactică în cadrul Facultății de Drept a UBB, fiind preparator, asistent, lector, conferențiar și profesor din anul 2018. Și-a susținut teza de doctorat „Eroarea în dreptul penal” la Academia Română (Institutul de Cercetări Juridice) în 2005 sub conducerea prestigiosului Profesor univ. dr. George Antoniu. În evoluția carierei universitare a fost șef de catedră ( Catedra de științe penale 2008- 2012) și prodecan al Facultății de Drept ( 2012-2016). Din 2015 este abilitat și conduce doctorate în domeniul Dreptului penal având, în acest moment, trei doctoranzi.

Domeniile sale de expertiză sunt Drept penal parte specială  și Criminologie. A făcut stagii de pregătire, vizite de documentare sau colaborare în proiecte de cercetare cu: Universitatea din Viena, Universitatea Ludwig-Maximilians (Munchen), Universitatea din Stockholm, Universitatea din Modena, Universitatea din Strasbourg, Institutul de drept penal european și Internațional ( Madrid).

Face parte dintr-o echipă de cercetare internațională independentă și foarte competitivă European Criminal Policy Initiative (www.crimpol.eu ), rezultatele cercetării acestei echipe fiind sintetizate într-un A Manifesto on European Criminal Policy  și apoi intr-un Manifesto on European Criminal Procedure Law. Aceste două seturi de principii au fost publicate în reviste de prestigiu la nivel european , sunt citate și au fost folosite în procesul de elaborare a legislației penale la nivel european. A publicat numeroase studii, lucrări și cărți despre Dreptul penal partea specială ( spre exemplu lucrări susținând teoria intelectuală a falsului, incriminarea abuzului de încredere în frauda creditorului, actualizarea și modernizarea incriminării furtului de folosință, precum și reapropierea dreptului penal de conceptele sale fundamentale în detrimentului aspectului formal al dreptului penal actual). Una dintre cele mai importante și citate lucrări este Noul Cod penal. Partea specială, Perspectiva clujeană, Ed. Universul Juridic, București, 2014 (colaborare cu Șerban Doris și George Zlati). În lucrările publicate a sesizat și evidențiat numeroasele incongruențe conceptuale din legislația penală ce pot conduce sau chiar au condus la soluții inechitabile. Cunoștințele transmise studenților la drept au fost completate și de experiența sa ca practician al dreptului, acesta fiind avocat din 1997. Susținerile sale au determinat modificarea legislație penale cu privire de exemplu la nou introdusa cameră preliminară în procedura penală națională sau eliminarea unor aspectele de limitare nejustificată a drepturilor cetățenilor .

Face parte și se integrează în „Școală de drept penal de la Cluj”, contribuind alături de toți profesorii Facultății de Drept, de-a lungul istoriei sale, la menținerea renumelui deja ca o școală de referință a dreptului penal românesc.