Profesor de la UBB distins pentru publicațiile în domeniul captării, utilizării și stocării CO2

În urma publicării unei analize bibliografice publicată anul acesta în revista “Sustainable Chemistry for Climate Action” de la editura Elsevier (Daniel Casaban, Elena Tsalaporta, The impact of direct air capture during the last two decades: A bibliometric analysis of the scientific research Part II, Sustainable Chemistry for Climate Action, 2, 2023, 100021, https://doi.org/10.1016/j.scca.2023.100021), prof. dr. ing. Călin-Cristian Cormoș de la Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se poziționează pe prima poziție la nivel mondial în funcție de factorul Hirsch (H index), pentru cercetările și publicațiile în domeniul captării, utilizării și stocării CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage – CCUS). Analiza a avut la bază datele din Web of Science pe ultimii 20 de ani.

Rezultatul de față este o recunoaștere internațională a activității depuse de grupul de cercetare coordonat de prof. Călin-Cristian Cormoș care vizează dezvoltarea și implementarea practică a diferitelor tehnologii și metode de decarbonizare a proceselor industriale poluante (de ex. producerea de energie termică și electrică, fabricarea cimentului, metalurgie, procese chimice etc.).

În același timp, această analiza vine să evidențieze contribuția de prim rang a cercetătorilor din România la dezvoltarea de sisteme și aplicații energetice decarbonizate la nivel industrial atât de necesare în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și atingerii neutralității climatice.

Tradiție și Excelență prin Cultură-Știință-Inovație din 1581

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din țară (prin numărul de programe și caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară și germană), cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.