Profesorul Ciprian Manolescu distins cu premiul „The 2019 E.H. Moore Research Article Prize”

Ciprian Manolescu (University of California, Los Angeles), DHC al UBB va primi, din partea Societății Americane de Matematică, prestigiosul premiu „The 2019 E.H. Moore Research Article Prize” pentru lucrarea  „Pin(2)-equivariant Seiberg-Witten Floer homology and the triangulation conjecture”, publicată în 2016 în revista Journal of the American Mathematical Society.

În această lucrare, Ciprian Manolescu a rezolvat, în sens negativ, o celebră conjectură a triangulației: o problemă veche și dificilă enunțată de H. Kneser în 1924, conform căreia orice varietate este triangulabilă. Ciprian Manolescu a arătat că acest lucru nu este adevărat, folosind o metodă de demonstrație cu totul originală.

Mai multe detalii despre acest premiu sunt disponibile la adresa: https://www.ams.org/news?news_id=4742.