UBB implementează, în premieră în România, Doctoratul European

La nivelul Universității Babeș-Bolyai sa hotărât implementarea criteriilor pentru acordarea Doctoratului European.

Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic și socio-economic european.

Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de o instituţie asociată Uniunii Europene -, Doctoratul European este oferit de o serie de universități din spațiul european, în general după modelul propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences.

Implementarea Doctoratului European la UBB serveşte ca mecanism de internaţionalizare şi de asigurare a calităţii studiilor doctorale din UBB, integrând mai puternic cercetarea în cadrul studiilor doctorale la UBB.

Criteriile pentru acordarea Doctoratului European la UBB (adaptate după criteriile Confederation of European Union Rectors’ Conferences) sunt următoarele:

 1. Studentul a parcurs un program doctoral acreditat în UBB și s-a angajat pe ruta Doctoratului European cel târziu din anul doi al studiilor doctorale (odată cu intrarea în programul de cercetare științifică din cadrul studiilor doctorale). Angajamentul pe această rută este facultativ, iar studentul doctorand poate renunța la rută înainte de susținerea tezei.
 2. Ca parte a programului doctoral la UBB, studentul a petrecut cel puțin 4 luni în una sau mai multe universități din Uniunea Europeană (în afara României și nu mai mult de două universități).
 3. Înainte de acceptarea tezei pentru susținere, cel puțin doi referenți, cadre didactice și/sau de cercetare, de la universități sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană, au recomandat-o în scris pentru susținere.
 4. Cel puțin un membru din comisia de susținere a doctoratului este cadru didactic/de cercetare într-o universitate sau unitate de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană.
 5. Teza de doctorat este redactată şi susţinută într-o limbă de circulație internațională.

UBB încurajează selectarea colaboratorilor europeni de la universități din Top-500 (în clasamentele de referință ale universităților), de la unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană și/sau din consorții europene din care UBB face parte.

Diploma de Doctor eliberată în condițiile legislației naționale va fi însoțită de un Certificat de Doctorat European, în limba engleză, eliberat de UBB.

Modelul de Certificat va fi propus de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al UBB și va fi aprobat de Consiliul de Administrație al UBB. Acesta va cuprinde obligatoriu sintagmele „European Doctorate (Doctor Europaeus/Europea)”.

* * *

Nr. 20484/24.10.2016

H O T Ă R Â R E

privind implementarea Doctoratului European la Universitatea Babeș-Bolyai

Consiliul de Administrație al Universității Babeș-Bolyai, reunit în data de 24 octombrie 2016, la propunerea prorectorului responsabil cu cercetarea, competitivitatea – excelența și publicații /BCA

Hotărăște:

 1. Se aprobă propunerea privind implementarea criteriilor pentru acordarea Doctoratului European la Universitatea Babeș-Bolyai conform documentului anexat.
 1. Prezenta hotărâre se transmite Senatului spre competentă aprobare.

 

Prof. univ. dr. Daniel DAVID

Prorector

  

Anexă la HCA Nr. 20 484 din 24 octombrie 2016

Doctoratul European la Universitatea Babeș-Bolyai

 

 1. Introducere

Doctoratul European (Doctor Europaeus/Europaea) a fost propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (astăzi European University Association), cu scopul de a stimula integrarea absolvenților de doctorat din Uniunea Europeană în mediul academic și socio-economic european.

Deşi nu este astăzi reglementat formal – ex. de o instituţie asociată Uniunii Europene -, Doctoratul European este oferit de o serie de universități din spațiul european, în general după modelul propus de Confederation of European Union Rectors’ Conferences (a se vedea lista atașată materialului care cuprinde o selecție a unor universităţi de prestigiu, din cele mai reprezentative ţări europene, care implementează Doctoratul European).

Implementarea Doctoratului European la UBB serveşte ca mecanism de internaţionalizare şi de asigurare a calităţii studiilor doctorale din UBB, integrând mai puternic cercetarea în cadrul studiilor doctorale la UBB.

 1. Criteriile pentru acordarea Doctoratului European la UBB (adaptate după criteriile Confederation of European Union Rectors’ Conferences):
 2. Studentul a parcus un program doctoral acreditat în UBB și s-a angajat pe ruta Doctoratului European cel târziu din anul doi al studiilor doctorale (odată cu intrarea în programul de cercetare științifică din cadrul studiilor doctorale). Angajamentul pe această rută este facultativ, iar studentul doctorand poate renunța la rută înainte de susținerea tezei.
 3. Ca parte a programului doctoral la UBB, studentul a petrecut cel puțin 4 luni în una sau mai multe universități din Uniunea Europeană (în afara României și nu mai mult de două universități).
 4. Înainte de acceptarea tezei pentru susținere, cel puțin doi referenți, cadre didactice și/sau de cercetare, de la universități sau unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană, au recomandat-o în scris pentru susținere.
 5. Cel puțin un membru din comisia de susținere a doctoratului este cadru didactic/de cercetare într-o universitate sau unitate de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană.
 6. Teza de doctorat este redactată şi susţinută într-o limbă de circulație internațională.

UBB încurajează selectarea colaboratorilor europeni de la universități din Top-500 (în clasamentele de referință ale universităților), de la unități de cercetare de prestigiu din Uniunea Europeană și/sau din consorții europene din care UBB face parte. Referenții și membrul în comisia de susținere a doctoratului trebuie să fie cadre didactice sau de cercetare de prestigiu, care îndeplinesc condițiile legale din UBB pentru a face parte din comisia de susținere a doctoratului. De asemenea, acolo unde este posibil, integrarea studiilor doctorale ale UBB în programe ale Uniunii Europene (ex. Marie Curie networks) şi/sau în consorţii organizate în domeniul doctoratului poate facilitat derularea programului de Doctorat European (vezi ca model EDGE – http://www.edge-page.net/).

 • Certificatul de Doctorat European al UBB

Diploma de Doctor eliberată în condițiile legislației naționale va fi însoțită de un Certificat de Doctorat European, în limba engleză, eliberat de UBB.

Modelul de Certificat va fi propus de Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat al UBB și va fi aprobat de Consiliul de Administrație al UBB. Acesta va cuprinde obligatoriu sintagmele „European Doctorate (Doctor Europaeus/Europea)”.

 1. Implementarea Doctoratului European

Școlile doctorale din UBB vor menționa pe pagina proprie ruta Doctoratului European și vor evidenția doctoranzii care se înscriu pe această rută.

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat, în colaborare cu Consiliul Științific al UBB, stimulează și monitorizează implementarea Doctoratului European la UBB.

Exemple de universităţi care implementează Doctoratul European

în formulă identică şi/sau similară celei propuse de

Confederation of European Union Rectors’ Conferences

BELGIA

 1. Universitee Libre de Bruxelles (https://www.ulb.ac.be/rech/doctorants/phd-european-doctorate.html)
 2. Vrije Universiteit Brussel (http://www.vub.ac.be/gst/eurobio/25eb.html)

FRANŢA

 1. Universite Grenoble Alpes (http://ed-tue.osug.fr/spip.php?article53&lang=en)
 2. Universitee de Lyon (https://edseg.univ-lyon3.fr/eng/Presentation/2735-European-Doctorate-label)
 3. Universitee Paris Descartes (https://www.univ-paris5.fr/eng/content/view/print/9086)
 4. Universite Paris-Saclay (https://www.universite-paris-saclay.fr/en/node/8802)

GERMANIA

 1. University of Cologne (http://artes.phil-fak.uni-koeln.de/19689.html?&L=1)
 2. Universitat der Grossregion (http://www.uni-gr.eu/en/doctorates-research/cross-border-doctorates/european-doctorate-label-unigr.html)

ITALIA

 1. University of Padua (http://www.stat.unipd.it/sites/default/files/PhD-label-uk.pdf)
 2. Sapienza Universita di Roma (http://www.uniroma1.it/didattica/offerta-formativa/dottorati/doctor-europaeus)

PORTUGALIA

 1. Universidade Nova de Lisboa (http://fcsh.unl.pt/escola-doutoral/doutoramento-europeu)

SPANIA

 1. Universidad Autonoma de Madrid  (https://www.uam.es/ss/Satellite/en/1242648725586/contenidoFinal/_European_Doctorate__Mention.htm)

UK

 1. Cambridge University (http://www.edge-page.net/)
 2. Manchester University (http://inseed.cimr.pub.ro/en/documents/Legislatie%20Europeana/EURODOCTORATE.pdf)
 3. University of Nottingham (https://www.nottingham.ac.uk/academicservices/qualitymanual/researchdegreeprogrammes/regulations-for-the-degree-of-european-doctorate.aspx)