UBB implementează proiectul Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare!

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a început în luna septembrie 2018 implementarea proiectului cu titlul Consiliere-Practică-Motivare-avantaje pentru angajare! (POCU 107913).

Obiectivul proiectului este facilitarea tranziției de la educație la viața activă pentru 250 de studenți din cadrul Facultăților de Geografie, Educație Fizică și Sport, respectiv Știința și Ingineria Mediului.

Activitățile propuse în cadrul proiectului (stagii de practică la parteneri de profil, servicii de consiliere și orientare profesională, activități inovative motivaționale și de tip teambuilding) au fost planificate astfel încât studenții să dobândească competențe practice utile în vederea creșterii șanselor de angajare.

Pe baza participării la activitățile proiectului se dorește ca majoritatea studenților participanți să dobândească o calificare, să fie motivați să urmeze studii/cursuri de formare și chiar să își găsească un loc de muncă.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 1.961.598,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 1.667.358,97 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (septembrie 2018-august 2020).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Manager proiect

Conf. dr. Iuliu Vescan

https://geografie.ubbcluj.ro/

iuliu.vescan@ubbcluj.ro

0264-596.116, int. 239

Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, Str. Clinicilor 5-7