UBB inițiază Programul UBB4Society&Economy

Universitatea Babeș-Bolyai a iniţiat, începând din prima jumătate a anului 2018, Programul UBB4Society&Economy, implementat prin Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv (OMTTC), sub egida Institutului STAR-UBB (http://starubb.institute.ubbcluj.ro/).

Unul dintre proiectele majore ale acestui program este UBBInvent – eveniment de networking / colaborare cu caracter periodic, prin care UBB se conectează și își dezvoltă relațiile cu actorii economici și sociali activi.

În cadrul acestor evenimente reprezentanții UBB urmăresc simultan prezentarea portofoliului relevant de invenții și servicii inovative al UBB de potențial interes pentru parteneri, precum și identificarea nevoilor și problemelor cu care se confruntă mediul economic și prezentarea soluțiilor inovative pe care UBB le poate oferi pentru rezolvarea acestora.

Primul eveniment de networking din cadrul Programului UBB4Society&Economy va avea loc în data de 26 aprilie 2018, începând cu ora 16.00, în Sala Club a Casei Universitarilor a UBB (str. Em. de Martonne nr. 1, Cluj-Napoca).

Programul UBB4Society&Economy (http://transfertehnologic.centre.ubbcluj.ro/programe/ubb4societyeconomy/) cuprinde trei acțiuni majore: UBBInvent,  Risky Business Student Challenge, respectiv UBBPro.