UBB își implementează Ghidul Antidiscriminare în noua reformă curriculară

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ține să-și onoreze statutul de universitate world-class, care susține combaterea discriminării sub orice formă s-ar manifesta aceasta.

În acest context, UBB a luat notă cu responsabilitate de comentariile critice ajunse în spațiul public în legătură cu limbajul utilizat într-un suport de curs dedicat studenților la învățământul la distanță din UBB, iar rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, a solicitat efectuarea imediată a unei analize la nivelul departamentului/facultății de specialitate cu referire la acest suport de curs.

„UBB are, în general, un curriculum modern, ghidat de cele mai bune practici academice și etice internaționale. Dar UBB este o comunitate academică mare, astfel că este posibil ca încă nu toate componentele să fie ancorate în lumea modernă la standardele pe care le dorim, fapt care ne determină să urgentăm și să amplificăm eforturile noastre de aliniere la standardele etice și academice ale lumii de azi. Dacă apar abateri de la acest lucru, acestea trebuie identificate și eliminate imediat. Dar demersul meu în acest sens este unul mai general, de reformare a curriculumului UBB. Astfel, ca urmare a angajamentului din Programul ProUBB+ am început deja de la sfârșitul anului 2020 un proces de reanaliză a tuturor planurilor de învățământ (și a fișelor de disciplină) din UBB prin prisma celor mai bune practici internaționale (implicând mediul academic intern și extern, studenții, societatea/mediul socio-economic), circumscrise de Ghidul UBB Antidiscriminare lansat în 2018. În urma acestui demers, cred că UBB va avea nu doar unul din cele mai moderne conținuturi curriculare din țară, congruent cu cele mai bune practici academice și etice, dar și mecanismele de autoprotecție, și anume de identificare și de eliminare rapidă a unor erori/abateri de la bunele practici academice internaționale. Așadar, există deja în UBB un proces demarat și care se ocupă de asemenea zone, cu consultare plurală și în raport cu normele etice, științifice și culturale ale prezentului. Probabil că și cazul punctual a apărut în acest context de autoanaliză inițiată în UBB, ceea ce arată că autoanaliza începe să funcționeze”, punctează rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

            Universitatea Babeş-Bolyai a elaborat, încă din anul 2018, un Ghid pentru combaterea discriminării, menit să stabilească un set de criterii uniforme care au ca scop promovarea unui mediu educațional și profesional fără discriminare și hărțuire, să reafirme angajamentul UBB față de principiile egalității de șanse, să promoveze un mediu universitar sigur și nediscriminatoriu. Ghidul elaborat de reprezentanții UBB se aplică tuturor aspectelor educaționale sau de altă natură organizate în cadrul instituției.