UBB își va utiliza competența academică specifică într-un ”off-campus” în Arad

7 noiembrie 2022

 

Ca urmare a colaborării strânse dintre autoritățile locale din Arad și Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a acceptat invitația și propunerea acestora de a dezvolta programe proprii utilizând infrastructura Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (UVVG), o universitate comunitară în care sunt implicați ca fondatori și autoritățile locale, cu scopul principal de a întări mediul academic arădean și de a întâmpina nevoile comunității locale.

În acest sens luni, 7 noiembrie 2022, la Arad, în prezența autorităților locale din Arad și Cluj-Napoca, a fost semnat Cadrul general de colaborare între UBB și UVVG, care reglementează condiţiile cooperării în vederea derulării, în viitor, de către UBB a unui ”off-campus” în Arad (și posibil în alte locații ale UVVG), detaliile urmând să fie stabilite instituțional, prin acorduri specifice și formale.

Deoarece în Arad și în regiune există deja mai multe universități, unele foarte bine profilate local/regional, programele UBB vor fi doar unele de nișă și/sau complementare acestora, țintind să satisfacă nevoile locale prin competențe specifice și unice existente în țară la UBB la un nivel competitiv internațional (ex. programe academice inovative, programe în limba maghiară sau germană, programe postuniversitare pe teme de interes local și regional). Așadar, toate demersurile inițiate de UBB vor fi gândite să aducă plus valoare orașului/județului unde acestea se derulează, stimulând cooperarea cu diverși actori care au în zonă aceeași misiune și evitând suprapunerile sau competiția neconstructivă cu actori din zona sau din regiunea mai largă.

 După o analiză atentă, am luat în calcul acest demers din mai multe motive. În primul rând, m-am bucurat să văd disponibilitatea la cooperare între autoritățile locale din Cluj-Napoca și Arad, într-o lume care a intrat într-o spirală periculoasă a patriotismului local și dorim să încurajăm astfel de demersuri, mai ales că UBB are un puternic bazin academic în Arad. În al doilea rând, mai multe universități clujene au explorat astfel de colaborări cu comunitatea din Arad de mai mulți ani, dar acum UBB face un pas mai clar, împreună cu comunitatea locală. În fine, UBB este o universitate globală care, dincolo de preocupările academice globale, are și o deschidere socială de a ajuta oriunde este nevoie cu competența sa atunci când i se cere argumentat acest lucru. Acum ni s-a cerut la Arad și o vom face pentru a întări mediul academic arădean – cu impact pozitiv asupra tinerilor și orașului/județului în general -, dar într-o logică „win-win” cu mediul academic deja existent aici și cu cel din regiune (mai ales în parteneriate potențiale cu colegii din regiune din Consorțiul Universitaria), deoarece vom dezvolta doar lucruri necesare comunității locale și care țin de competența unică a UBB, fără suprapuneri cu ceea ce există deja în oraș și în regiune, declară rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.