UBBInvent – ProdusUBB / UBB lansează pe piață un aparat care măsoară calitatea aerului și eficiența energetică a clădirilor, cu implicații pentru sănătate

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca lansează pe piață aparatul SmartRadon, un sistem inovativ de monitorizare a calității aerului din clădiri.

Dezvoltat și testat de cercetătorii UBB, aparatul poate înregistra: (1) radonul (care, peste pragul critic, poate influența inducerea unor forme de cancer, a bolilor respiratorii etc.); (2) compușii organici volatili (cu impact asupra sistemului respiratoriu, nervos, de reproducere etc.); (3) monoxidul de carbon (cu impact letal dacă depășește pragul critic); (4) dioxidul de carbon (cu impact negativ asupra stării de sănătate); (5) alți parametri de mediu, precum presiunea, umiditatea și temperatura. Parametrii monitorizați de SmartRadon pot fi vizualizaţi online, în timp real, prin intermediul aplicațiilor mobile, existând posibilitatea stabilirii pragurilor critice de alertă.

SmartRadon poate realiza, în aceste condiții, o radiografie complexă a principalilor poluatori ambientali cancerigeni din locuințe, oferind posibilitatea dezvoltării și implementării unor servicii de prevenție și intervenție de mediu.

Sistemul prototip SmartRadon a fost deja autorizat de OICPE – Organism Independent pentru certificarea produselor electrice, fapt care atestă conformitatea prototipului din punctul de vedere al respectării normelor tehnice naţionale şi internaţionale, precum şi al normelor de asigurare a siguranţei în utilizare de către persoanele din clădirile unde se instalează. De asemenea, s-au aplicat testări de performanţă în cadrul unui institut european de verificare metrologică pentru etalonarea şi validarea internaţională a prototipului.

În ultimii ani, în logica universităților world-class, UBB și-a dezvoltat o strategie modernă și planuri operaționale pentru a conecta componenta de cercetare avansată cu componenta de inovare-antreprenoriat, pentru a genera produse/servicii inovative. În acest context, spre exemplu, pe lângă SmartRadon, UBB a mai lansat recent produse inovative (PsyPills etc.) și, în curând, în colaborare cu EON Reality din SUA, va lansa aplicația VR-Mind. Mai mult, programul UBBSTEM+, care va fi lansat în curând, va dinamiza și mai mult aceste demersuri inovativ-antreprenoriale. Așadar, în următorii ani, societatea/economia să se așteptate la tot mai multe produse/servicii marca UBB, inovative și/sau cu calități la cele mai ridicate standarde din domeniu. Vizăm acest transfer tehnologic/cognitiv nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, prorectorul UBB pentru cercetare, competitivitate-excelență și publicații științifice.

Aparatul este un produs inovativ derivat din cercetările derulate în cadrul proiectului „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul și reducerea expunerii la radon, corelate cu optimizarea eficienței energetice a locuințelor din aglomerări urbane importante din România- acronim SMART_RAD_EN” (director: Dr. Carlos Sainz), finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020, în cadrul Laboratorului de încercări radon „Constantin Cosma”- LiRaCC.

În prezent, 100 de aparate SmartRadon sunt deja implementate în case cu nivel de radon peste pragul critic, participante la proiectul SMART_RAD_EN, specialiștii UBB care coordonează activitățile fiind dr. Alexandra Cucoș, dr. Tiberius Dicu și dr. Arthur Tunyagi.

Persoanele fizice sau juridice interesate în achiziţionarea/închirierea aparatului pot contacta Oficiul de Management și Transfer Tehnologic și Cognitiv al UBB la transfertehnologic@ubbcluj.ro.

Aparatele comandate pot fi livrate în maximum 3 luni (cu un termen mai scurt în cazul închirierii), iar specialiștii UBB oferă consultanță în utilizarea lor, precum și în implementarea mijloacelor de intervenție, în funcție de diagnosticul/semnalizările aparatului.