UBB, parteneră în proiectul DIAL4U – Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities

9 decembrie 2021

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este parteneră în proiectul DIAL4U – Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities, proiect finanțat de programul Erasmus+, cu durata de 24 luni (1 iunie 2021 – 31 mai 2023).

DIAL4U își propune să dezvolte o abordare inovatoare și instrumente digitale pentru a facilita medierea procesului de învățare pe toate dimensiunile (ținând cont atât de educația formală, cât și de cea informală), pentru a sprijini dezvoltarea capacității și autonomiei în învățarea limbilor străine, pentru a sprijini formatorii în dezvoltarea competențelor de pedagogie digitală sau mixtă în predarea limbilor străine, pentru a facilita recunoașterea și acreditarea cunoștințelor, abilităților și competențelor.

Proiectul DIAL4U își propune să contribuie la dezvoltarea tehnologiilor digitale și a strategiilor de pedagogie deschisă în procesele de predare și învățare a limbilor străine. Aceste obiective vor fi realizate prin motivarea procesului de predare/învățare și prin recunoașterea competențelor studenților și ale profesorilor, folosind inclusiv sistemul de Resurse Educaționale Deschise. Rezultatele obținute vor fi transferabile, ușor de diseminat și de verificat la distanță, datorită sistemului de open badges (insigne digitale) și micro-credite (micro-credentials) stocate în Infrastructura Europeană de Servicii Blockchain (EBSI) și Europass.

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Diseminarea celor mai bune practici de predare și metode de învățare a limbilor străine, prin adaptarea resurselor educaționale deschise existente;
 2. Crearea de open badges dedicate procesului de învățare a limbilor străine, făcând referire cu precădere la aspectul informal al activităților desfășurate și făcând legătura între procesul de predare/învățare și certificatele recunoscute/badges;
 3. Colaborarea la colectarea într-o bază de date a open badges;
 4. Diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul instituțiilor care iau parte la proiect, în cadrul asociațiilor de centre de limbă naționale și europene și în cadrul rețelelor partenerilor în proiect.

Partenerii în proiect:

 • Université de Lille (Franța) – coordonator
 • Universitat Jaume I (Spania)
 • Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (ODER) (Germania)
 • Malmo Universitet (Suedia)
 • Mykolo Romerio Universitetas (Lituania)
 • Universidade Do Minho (Portugalia)
 • Universitatea Babeș-Bolyai (România)
 • Uniwersytet Wroclawski (Polonia)

Membrii echipei UBB:

· Lect. Dr. Adina CORNEA – Facultatea de Litere

· Lect. Dr. Alexandra COTOC – Facultatea de Litere

· As. Dr. Ioana MUDURE-IACOB – Facultatea de Litere

· Lect. Dr. Raluca POP – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

· Lect. Dr. Ana-Maria HOPÂRTEAN – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

· Lect. Dr. Veronica MICLE – Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

· Dr. Anca KISS – Centrul de Cooperări Internaționale