UBB se implică în proiecte de IT finanțate de UE și derulate în colaborare cu mediul de afaceri

Ecosistemul local de transfer tehnologic se întărește prin modele de colaborare între UBB și companii de software, demonstrând capacitatea domeniului Informatică de a oferi soluții viabile ce pot fi implementate de către specialiștii din industrie. Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) coordonează două proiecte de transfer tehnologic realizate în parteneriat cu companii de IT din Cluj în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Primul proiect, cu titlul „Platformă software pentru predicţia evoluţiei viitoare a unor indicatori din procese comerciale, bazată pe Big Data şi Data Mining”, cod SMIS2014+ 121004, se realizează în colaborare cu Optima Group SRL (coordonator) în baza contractului de finanțare nr. 380/390056 din 01.10.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, pe o perioadă de 24 de luni.  Valoarea totală a proiectului este de 7.308.227,21 lei, din care revine UBB suma de 977.107 lei.

Obiectivul general al proiectului tehnologic inovativ constă în implementarea unui proces de producție nou (dezvoltare software) în vederea realizării Data Seer, un produs informatic capabil să prezică evoluția mai multor indicatori de business, procesul fiind bazat pe:

  • activități de CDI (cercetare – dezvoltare tehnologică – inovare) derulate de către beneficiarul IMM OPTIMA GROUP S.R.L., în calitate de coordonator (Lider) al proiectului și UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI din Cluj-Napoca, în calitate de organizație de cercetare parteneră, și
  • transformarea rezultatelor obținute într-un produs vandabil, în vederea comercializării. Colaborarea cu Universitatea Babeș-Bolyai vizează transferul tehnologic și fluxul bi-direcțional de cunoștințe în vederea atingerii unui obiectiv comun, contribuind la punerea în aplicare a acestuia prin realizarea unei inovări de proces bazată pe cercetarea efectuată în cadrul proiectului.

Rezultatul principal al proiectului este reprezentat de produsul informatic inovator Data Seer.

Echipa UBB este formată din cercetători de la Facultatea de Matematică și Informatică, conf. dr. Simona Motogna, prof. dr. Anca Andreica, asist. drd. Florentin Bota, asist. drd. Bogdan Mursa, respectiv lect. dr. Darius Filip de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, cu sprijinul și implicarea Centrului de Transfer Tehnologic și Cognitiv, prin contribuția dnei. director Gabriela Crișan.

Cel de-al doilea proiect, intitulat „Sistem integrat pentru automatizarea proceselor de afaceri utilizând Inteligența Artificială”cod SMIS2014+ 121075, se desfășoară în colaborare cu Endava România SRL (coordonator) în baza contractului de finanțare nr. 397/390073 din 26.10.2021, încheiat cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, pe o perioadă de 27 de luni.  Valoarea totală a proiectului este de 17.531.050,82 lei, din care revine UBB suma de 4.177.507,21 lei.

Obiectivul proiectului este realizarea unui serviciu optimizat în mod semnificativ (inovare de produs) în cadrul companiei Endava România SRL. Adiacent, pe parcursul desfăşurării activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru atingerea obiectivului proiectului, se va obţine îmbunătăţirea proceselor de producţie în două dintre departamentele  Endava, Service Desk şi Dezvoltare Software. Obiectivul investiţiei iniţiale pentru inovare în vederea introducerii în producţie a rezultatelor obţinute din cercetare-dezvoltare este extinderea capacitătii Endava România SRL care va fi realizată prin îmbunătăţirea semnificativă a serviciului de automatizare a proceselor de afaceri din portofoliul acesteia. Proiectul își propune proiectarea, dezvoltarea, testarea şi optimizarea a două demonstratoare şi a unui prototip de sistem integrat ce permit automatizarea proceselor de afaceri utilizând metode inovative de interacțiune cu utilizatorii prin intermediul Inteligenţei Artificiale. Prototipul va fi folosit pentru îmbunătăţirea semnificativă a unui serviciu (inovare de produs) pe care Endava România SRL îl va oferi clienţilor săi ca urmare a implementării prezentului proiect de cercetare-dezvoltare. În cadrul proiectului, echipa Universității Babeș-Bolyai va coordona activităţile de cercetare orientate pe descrierea şi interogarea proceselor de afaceri, precum și activităţile de cercetare orientate pe modele de învăţare automată şi analiza datelor.

Endava este lider în furnizarea de servicii tehnologice de ultimă generație și își sprijină clienții în dezvoltarea propriilor organizații, prin utilizarea soluțiilor scalabile de Distributed Enterprise Agile. Endava colaborează cu clienții săi, integrându-se perfect cu echipele acestora, catalizând ideile și livrând soluții robuste.  Compania ajută clienții să devină companii digitale bazate pe experiență, sprijinindu-i în călătoria lor de la generarea de idei la dezvoltarea și implementarea de produse, platforme și soluții. Clienții Endava activează în industriile de Plăți, Servicii Financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom), Bunuri de Consum, Logistică și Medicală.

Echipa UBB este formată din cercetători de la Facultatea de Matematică și Informatică (conf. dr. Adrian Sterca, conf. dr. Camelia Chira, conf. dr. Virginia Niculescu, lect. dr. Darius Bufnea, lect. dr. Camelia Chisălița-Crețu) Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (prof. dr. Robert Buchmann si prof. dr. Gheorghe Silaghi), Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației (lect. dr. Silviu Matu), cu sprijinul Centrului de Transfer Tehnologic și Cognitiv (director Gabriela Crișan).

***

UBB este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șase ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene „world-class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.