UBB se pronunță pentru un pol academic InfoBioNano4Health în Transilvania

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) își exprimă disponibilitatea de a colabora cu mediul academic/de cercetare național și internațional pentru a genera structuri academice care să devină apoi poli academici cu relevanță națională și internațională, în strânsă legătură cu societatea și mediul socio-economic.

Polii academici, mai concentrați sau mai distribuiți, pot fi gândiți în forme diferite – de la cooperări strategice la programe integrate –, în funcție de oportunitățile ivite pentru un câștig reciproc în cazul actorilor implicați și pentru un câștig relevant pentru regiune/țară. Într-o lume tot mai globalizată și competitivă, numai astfel de structuri academice pot asigura un avantaj competitiv țării, cu impact pozitiv asupra bunăstării oamenilor. Fărâmițarea mediului academic și de cercetare din România duce la universități/programe subfinanțate cu puțini studenți, la cerințe nerealiste față de universități mici și subfinanțate și la neutilizarea potențialului marilor universități ale țării, la institute care funcționează în zona de avarie, la irosirea banilor puțini din cercetare pe multiplicarea aceleiași infrastructuri de cercetare în zone care ar putea accesa aceeași infrastructură, dar mai avansată și mai bine finanțată, la legături firave și/sau nesustenabile cu mediul socio-economic etc. În final, această stare de fapt împiedică apariția în România a unor poli academici cu anvergură europeană.

În aceste demersuri, UBB, cea mai mare universitate a țării, își menține individualitatea și generalizează profilul multicultural spre potențialii noi poli academici, cu păstrarea relevanței/reprezentării actuale a liniilor proprii de studii, și vizând întărirea standardelor academice deja integrate cu cele internaționale și conectarea lor cu cele mai bune evoluții ale practicilor academice europene.

Așadar, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca:

  • dorește construirea polului InfoBioNano4Health, asumat în principiu de rectorii universităților clujene (în anul 2017) și anunțat și autorităților locale, pentru a constitui un pol academic în Transilvania, cu relevanță națională și paneuropeană. În acest moment, toate structurile românești paneuropene de cercetare sunt concentrate în sudul țării, dar Transilvania – și celelalte regiuni mari ale țării – poate și are nevoie la rândul ei de o astfel de structură.
  • răspunde propunerii foștilor rectori ai universităților clujene (din luna februarie 2019) de a gândi o dezvoltare academică metropolitană.
  • se înscrie în politicile naționale și locale de dezvoltare a zonelor metropolitane și de dezvoltare a unor poli academici cu relevanță națională/internațională, în strânsă legătură cu societatea și mediul socio-economic. Spre exemplu, în Franța, astfel de demersuri încurajate de ministerul de specialitate au dus la apariția unor universități de referință, prin fuzionarea/absorbția mai multor universități (de ex. cazul Universităților Aix-Marseille, Lille, PSL, Sorbona etc.).
  • se ancorează în politicile europene/internaționale de dezvoltare a unor poli academici cu relevanță internațională, în strânsă legătură cu societatea și mediul socio-economic, și se pregătește pentru noul mecanism academic și financiar european (de ex. FP9/Horizon Europe 2021-2027).

            Polii academici sunt esențiali pentru creșterea rolului României pe plan internațional, iar Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este deschisă colaborării cu mediul academic/de cercetare din țară și străinătate pentru crearea unor astfel de structuri, care apoi se pot integra mai complex cu mecanisme socio-economice pentru a asigura un avantaj competitiv țării, cu impact pozitiv asupra societății și bunăstării oamenilor.