UBBMed întărește profilul medical al orașului și domeniul sănătății în România

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) dezvoltă un Program avansat în domeniul biomedical – UBBMed (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health) –, ca parte a „UBB School of Health” (https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/).

Programul UBBMed va fi lansat miercuri, 21 decembrie, de la ora 17.00, în Aula Magna. Acesta este focalizat pe cercetare avansată, care să ducă la aplicații inovative (produse/tehnologii/servicii), iar în acest proces va contribui la formarea continuă în domeniu.  Cadrul general de lucru este modelul bio-psiho-social, în paradigmele unor abordări validate științific (evidence-based) și personalizate (personalized), în contextul tehnologiilor și al analizelor de tip „smart” (big data/machine learning/artificial intelligence).

Organizarea formală a Programului UBBMed pornește de la domenii biomedicale unde UBB este deja un actor academic de vârf în țară și relevant la nivel internațional. Astfel, cele trei secțiuni clinice exprimă performanța academică deja confirmată a UBB în domeniile sănătății mintale (UBBMed-Psy), sănătății publice (UBB-PublicH) și medicini generale-interne și cancer (în această fază mai ales bio-oncologie/psiho-somatica/psiho-oncologie) (UBBMed – G). Secțiunea UBBMed-Tech stimulează dezvoltarea tehnologiilor avansate în domeniu (ex. Roboterapie/Realitate virtuală pentru tratamentul tulburărilor psihice/Tehnologii de imagistică medicală/Nanomedicină etc.). De asemenea, secțiunea transversală (UBBMed-T) reflectă competitivitatea UBB în tehnologia informației (ex. incluzând supercomputerul UBB și inteligența artificială pentru analize de big medical data) și aspecte etice/sociale ale medicinei/sănătății. O secțiune exploratorie (UBBMed-M) cuprinde dezvoltările în domeniu în curs de formalizare (ex. health economics). Platforma InfoBioNano4Health (vezi aici https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/school_of_health), ca nouă specializare a orașului/țării, va constitui o infrastructură academică centrală a Programului UBBMed, utilizând dezvoltările inovative preclinice (InfoBioNano) și tehnologiile avansate (ex. BrainQ Institute – RMN clinic 7 Tesla și preclinic 11 Tesla/Centrul EON-UBB pentru realități virtuale/augmentate/mixte) pentru aplicații medicale (Health).

Școala/Programul UBBMed se dezvoltă cu participarea și consultanța școlilor medicale din universitățile care formează împreună cu UBB Alianța Europeană EUTOPIA (https://eutopia-university.eu/), unele dintre cele mai bune la nivel internațional, alături de colaboratori academici internaționali deja strategici ai UBB în acest domeniu. În țară, UBBMed are deja parteneriate cu infrastructuri clinice, publice și private, care, susținând activitățile clinice ale UBBMed, vor fi primele care vor beneficia de resursele și rezultatele generate de UBBMed. Programul UBBMed va fi deschis și în țară, așa cum este deja la nivel internațional, spre colaborare, tuturor instituțiilor doritoare din domeniul sănătății (universități/institute/unități clinice etc., publice sau private), atunci când se pot găsi demersuri „win-win”.

În acest context, rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, declară că: „Sincer, simplu și direct spuso universitate comprehensivă cu angajament global cum este UBB, membră în structuri în care este neobișnuit ca o universitate comprehensivă cu tradiție să nu aibă școală medicală,  nu-și poate permite în ziua de astăzi să nu aibă o componentă biomedicală, prin care să abordeze teme de frontieră pentru specia/civilizația noastră și să atragă astfel resurse/granturi prin care să genereze cunoaștere exprimată în publicații/patente, în aplicații pentru sănătatea oamenilor și în educația din domeniu. În istoria sa, Universitatea noastră a avut se pare prima facultate medicală din țară în cadrul Universitas Claudiopolitana (secolul XVIII – vezi mai jos Actul de Fondare al Împărătesei Maria Tereza), continuată apoi în Universitatea maghiară (secolul XIX) și în Universitatea românească (secolul XX), statuile reprezentând „medicina” fiind încă pe frontispiciul și în holul UBB. După reforma comunistă din 1948, partea medicală a fost ruptă din Universitate și reorganizată independent. Este timpul să readucem și formal (nu doar ca prezență difuză – fie ea și relevantă) partea biomedicală în UBB – ne obligă istoria, prezentul și viitorul – și mă bucur că o facem cu suportul unora dintre cele mai bune școli medicale din lume.” În final, rectorul UBB adaugă: „Deocamdată, focalizarea noastră este pe partea avansată din domeniul biomedical/sănătății, și anume pe generarea de cunoaștere prin cercetare, diseminarea cunoașterii prin formare continuă și utilizarea cunoașterii prin aplicații/tehnologii inovative. În acest fel, vom întări prin forța academică a UBB, dedicată și acestei zone, profilul orașului și competitivitatea țării în domeniul biomedical, într-o logică „win-win”, în care câștigă și Universitatea și comunitatea/oamenii. Dezvoltările viitoare ale Programului UBBMed la alte niveluri/în alte zone depind de nevoile și contextul colaborărilor din țară și din structurile internaționale din care UBB face parte.”