Un reprezentant al UBB, ales președinte al European Cancer Organisation

15 noiembrie 2022

Președintele European Cancer Organisation pentru perioada 2023- 2026 va fi conf. univ. dr. Csaba L. Dégi, acesta fiind votat în cadrul alegerilor organizate în preambulul ECO Summit 2022

Csaba L. Dégi este conferențiar universitar abilitat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și asistent social principal cu atestat de liberă practică. În cadrul UBB, conf. dr. Csaba L. Dégi coordonează și Subsecțiunea V.2. de Biomedical Ethics/Social Medicine & Health din cadrul UBB School of Health.

Noul președinte al European Cancer Organisation este secretar executiv al Societății Internaționale de Psiho-Oncologie (IPOS), director al Organizaţiei Europene de Cancer (ECCO) și reprezentantul României la Asociația Americană a Asistenților Sociali din Oncologie (AOSW). El a fost membru în Comisia de Cercetare a Colegiului Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) și membru în Comitetul pentru Asistență și Suport Social în Oncologie din Ministerul Sănătății. Din anul 2001 conduce proiectul de cercetare APSCO® -www.psychooncology.ro – și este președintele Asociației pentru Servicii și Comunicare în Oncologie, afiliată Facultății de Sociologie și Asistență Socială a UBB. Activitatea sa în scopul îmbunătățirii managementului afecțiunilor oncologice s-a extins de-a lungul timpului în sensul identificării problemelor cu care se confruntă pacienții atât din momentul diagnosticului, cât și după acesta. În cadrul UBB, conf. dr. Csaba L. Dégi a fost directorul proiectului CANPRIM – primul studiu la nivel naţional care să contureze un cadru de lucru destinat evidenţierii problemelor majore ale pacienţilor neoplazici ambulatori, poverii psihosociale pe care o reprezintă experiența bolii oncologice în rândul lor, precum și căilor de acţiune psihosocială destinate pacienților oncologici în contextul îngrijirii medicale primare din România.

Sunt două priorități pe care voi marșa în calitate de președinte ECO. Una dintre ele se referă la tot ce înseamnă diversitate în îngrijirea oncologică. ECO reprezintă diferite domenii ale îngrijiri oncologice din Europa și acest aspect trebuie să rămână o prioritate. De asemenea, vom insista mai mult pe partea de cercetare în cancer, deoarece raportul Lancet Oncology arată că în ultimele aproape două decenii nu s-a investit nimic în Europa de Est, afirmă conf. univ dr. Csaba L. Dégi.

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu tradiția academică cea mai veche din România (începută acum 441 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din țară (cu aproximativ 55.000 de oameni, din 15 localități și 11 județe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de șapte ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. În plus, de mai mulți ani UBB ocupă primele poziții în țară în rankingurile internaționale globale și pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universități ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unități CDI integrate în rețele europene, laboratoare didactice modernizate și integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene world-class/research-intensive, a primit distincția europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianței universităților europene EUTOPIA.