Anunț lansare proiect

11.12.2018

Lansarea proiectului cu titlul „Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei)”

Universitatea Babeș-Bolyai, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul „Elaborarea planurilor de management ale siturilor Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna si a ariilor protejate de interes național care se suprapun cu acestea (2.512 Pădurea Bejan, 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț-Dealul Zănoaga, 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și 2.530 Cheile Cernei), cod SMIS 119707.

Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0028 Cheile Cernei, ROSCI0054 Dealul Cetății Deva, ROSCI0136 Pădurea Bejan și ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna și ariile naturale protejate care se suprapun cu acestea (2.530 Cheile Cernei; 2.518 Dealul Cetății Deva, 2.504 Dealul Colț și Dealul Zănoaga; 2.512 Pădurea Bejan; și 2.520 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna); și creșterea gradului de conștientizare al comunităților locale cu privire la biodiversitatea acestor situri.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt 4 planuri de management aprobate de către autoritatea competentă de mediu și creșterea gradului de conștientizare al comunităților locale cu 20 %.

Perioada de implementare a proiectului este 36 de luni, respectiv între data de 01.06.2018 și data de 31.05.2021.

Valoare totală a proiectului este de 1.428.447,56 lei, din care 1.214.180,43 lei reprezintă cofinanțarea UE prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Manager proiect

C.S.dr. Ionela Georgiana Răchită

ionela.gavrila@ubbcluj.ro

Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7.