Discurs inaugural – anul universitar 2018-2019 – al domnului Acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop

Distinși oaspeți,

Stimați colegi,

Începem un nou an universitar, al 437-lea de la prima fondare și al 100-lea de la refondarea petrecută după Marea Unire. Secolele trecute de la 1581 încoace au adus în viața instituției și bune și rele, și continuități și discontinuități, și culmi ale cunoașterii, dar și reculuri dureroase câteodată. Vechimea are, totuși, avantajele sale, imprimând în viața comunității academice, în viața comuniunii stabilite între studenți (discipoli) și magiștri (profesori) o tradiție peste care nu se poate trece și care a conferit Almei Mater clujene cea mai pregnantă personalitate dintre toate universitățile țării. Eu spun adesea că suntem cea mai veche, mai mare și mai prestigioasă universitate din țară! Unii s-au plictisit de această zicere, alții mă consideră repetitiv și lăudăros, iar alții nici nu cred că suntem așa de buni. Fiecare este liber să creadă ce vrea – vrem să trăim într-o țară liberă! –, faptele dovedesc indubitabil că avem dreptate să caracterizăm această casă a noastră astfel.

Suntem la centenarul unirii noastre politice și ne apropiem de centenarul unirii noastre în această comunitate – universitas – a profesorilor și studenților îndreptată spre înalta învățătură. Aceste două aniversări presupun o anumită responsabilitate și o anumită demnitate în comportament și ne oferă prilejul de a ne demonstra temeinicia.

Informații relevante pentru începutul noului an universitar

În acest an universitar Universitatea are 242 programe de licență, din care: 147 în limba română; 70 în limba maghiară; 10 în limba germană; 14 în limba engleză; 1 în limba franceză. Există 2 programe noi la nivel licență:

Management și audit de mediu, din cadrul Facultății de Știința și Ingineria mediului;

Studii de securitate, din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie;

și 299 programe de master, din care: 190 în limba română, 49 în limba maghiară, 46 în limba engleză, 7 în limba germană, 6 în limba franceză, 1 program în limba italiană. Avem 5 programe noi de master

Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limba germană și engleză), din cadrul Facultății de Matematică și Informatică;

Management curricular, din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației;

Asistență socială și economie socială, din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială;

Arte digitale interactive în limba engleză – Digital interactive arts, din cadrul Facultății de Teatru și televiziune;

Muzică bisericească în limba maghiară, din cadrul Facultății de Teologie Reformată.

Universitatea are înmatriculați, pentru anul universitar 2018-2019, în anul I, 15 330 de studenți. Față de anul anterior, la UBB studiază acum un număr mai mare de doctoranzi din afara spațiului comunitar.

În anul universitar anterior, la UBB au studiat 1449 de studenți străini , din care 1077 înmatriculați la studii complete, 100 în anul pregătitor, 765 în cadrul programelor de licență și 212 în cadrul programelor de master. Alți aproape 322 de studenți străini au studiat la UBB în cadrul mobilităților Erasmus și 366 de studenți ai UBB au participat la o mobilitate Erasmus. De asemenea, au fost realizate și 154 de plasamente Erasmus outgoing.

Pe parcursul anului universitar 2017/2018 la UBB au predat un număr de 233 de visiting professors, precum și 9 lectori străini, și 5 bursieri Fulbright.

Universitatea Babeș-Bolyai începe anul universitar cu 1485 de cadre didactice, din care 223 profesori, 444 conferențiari, 666 lectori și 152 asistenți.

În anul academic 2017-2018, STAR-UBB a oferit 60 de burse de cercetare pentru studenți, 10 Advanced Fellowships din străinătate și 4 burse pentru Doctoratul European. De asemenea, prin Institut, au fost derulate peste 10 colaborări cu mediul economico-social, pe linia transferului cognitiv si tehnologic, inclusiv cu companii din strainătate (ex. EON Reality-SUA).

UBB și-a menținut în continuare poziţia printre cele mai bune 5% din cele aproximativ 27.000 de universităţi ale lumii, în rankingul Shanghai fiind în continuare pe poziția 601-700. Domeniul Administrație Publică, se află pentru prima oară în top 200 în această ierarhizare, ocupând prima poziție la nivel național (poziția 151-200 din cele 200 de poziții incluse în ierarhizare). UBB se menține pe poziția 201-300 la Matematică, în timp ce la Inginerie Mecanică UBB ocupă locul 37 din 300 de poziții incluse în clasament. Și în Times Higher Education Ranking UBB își păstrează prima poziţie la nivel naţional, respectiv poziţia 601-800 la nivel internaţional.

În anul academic anterior, UBB a fost auditată internațional și a primit oficial statutul de universitate de 4 stele în cadrul evaluării QS Star, derulate de la începutul anului 2018, calificativ care corespunde statutului de universitate internațională de excelență. Criteriile/indicatorii utilizați de QS STAR au acoperit următoarele componente: (1) Predare (4 indicatori); (2) Cercetare; (3) Inovare; (4) Internaționalizare; (5) Angajabilitate absolvenți (3 indicatori); (6) Mediul de învățare (6 indicatori); (7) Incluziunea social (4 indicatori). UBB este confirmată astfel ca o universitate cu profil internațional, ce demonstrează excelență în predare și cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigură oportunități excelente de studiu și de integrare a absolvenților pe piața muncii, o universitate care contribuie prin inovare avansată la o societate bazată pe cunoaștere. Ca urmare a acestei evaluări, este și mai realist să ne propunem ca obiectiv să atingem statutul de universitate de 5 stele și să fim recunoscuți ca  Universitate WorldClass.

Continuarea eforturilor universității de a crește gradul de integrare și incluziune a studenților cu dizabilități s-a concretizat în organizarea, de către Biroul pentru studenți cu dizabilități (BSD), a 11 activități (proiecții de filme accesibile, seri dedicate studenților cu dizabilități, workshop-uri, etc.) la care au participat peste 600 de persoane. În ultimul an, pe baza unui proces de evaluare internă a nivelului de accesibilitate a spațiilor educaționale și administrative ale universității, s-a demarat un amplu proces de accesibilizare a acestora cu participarea Biroului pentru Studenți cu Dizabilități. De asemenea, voluntarii din cadrul BSD și din cadrul Centrului de asistență în domeniul tehnologiilor de acces (CATA) au realizat activități de digitalizare a informațiilor, tipărit Braille, transfer în format audio a materialelor de învățare (cărți, suporturi de curs etc.) și asistență în cadrul orelor de curs și seminar și activităților extra-curriculare.

A fost sprijinită activitatea Colegiului Studențesc de Performanță Academică (CSPA), structură ce reunește deja a-6-a generație de studenți de la diferite facultăți ale UBB, cu scopul de a-i stimula să deruleze cercetare inter-şi transdisciplinarǎ, fundamentală și aplicativǎ. Membrii CSPA au publicat în ultimul an 6 articole științifice ca prim-autori în reviste cu scor de influență mai mare de 0,5, au participat la nu mai puțin de 10 conferințe naționale și 11 conferințe internaționale (Polonia, Italia, Cehia, Franța, Ungaria), s-au implicat în de proiecte de voluntariat orientat spre societate (ex. cercetarea comunităților rurale, campanii de sănătate publică) și au stabilit multiple colaborări cu studenți și specialiști, atât din UBB, cât și din alte universități din țară. De asemenea, a avut loc a doua conferință a Colegiului Next Generation, în luna iulie, la Beliș, unde membrii CSPA și bursierii speciali (sau de performanță, cum se numeau mai demult) și-au prezentat rezultatele cercetărilor.

Linia de studii în limba maghiară a organizat Conferința Științifică Studențească din Ardeal, ediția a 21-a (24–27.05,2018), cu 380 de participanți și 38 de secțiuni precum și Conferința Internațională Changes, (Dis)Continuities, Traditions and Their Invention During 500 Years of Reformation. The Perspective of Long Reformation Applied to the History of the Central and Eastern European Region – 27–28.10.2017, pentru comemorarea a 500 de ani de la Reformă. Un grup de 4 studenți ai LSLM a participat la concursul internațional John Molson Undergraduate Case Competition (JMUCC), în Montreal, Canada (18–24.02.2018), aceasta fiind una dintre cele mai prestigioase competiții de studii de caz la nivel global. Printre cele 24 echipe universitare selectate să participe la finala concursului, echipa clujeană a avut o prestație foarte bună la concurs, câștigând premiul de 3500 de dolari pentru eseul profesional din runda premergătoare finalei concursului.

Baza de practică și agrement de la Beliș a fost reabilitată și dotată ( buget – 870.000 lei). De asemenea, a fost reabilitată și dotată baza de practică de la Grădiștea de Munte (buget – 180.000 lei).

Centrul de Sisteme Informatice a lansat aplicația pentru managementul cercetării în formă nouă și a demarat personalizarea aplicațiilor administrative în vederea transferării lor către USAMV.

În perioada 2017-2018, Oficiul Programelor Europene a coordonat depunerea și contractarea unor proiecte în valoare totală de 15.566.000 euro, din care 3.320.000 euro reprezintă valoarea proiectelor contractate. Sunt de remarcat: proiectele depuse în cadrul Programului Operațional Capital Uman în valoare de aprox. 9.400.000 euro (3 proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și a cercetătorilor post-doctorat, 2 proiecte pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților, 4 proiecte pentru finanțarea practicii studenților); depunerea proiectului Reabilitare centru de învăţământ, cercetare, bază practică şi conferinţe, Arcalia finanțat prin Programul Operațional Regional în valoare de 2.376.000 euro; depunerea unui proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate pentru dezvoltarea infrastructurii cloud a universității în valoare de aprox. 1.100.000 euro; contractarea a 2 proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare (privind protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității) în valoare de aprox. 1.200.000 euro.

Au fost implementate un număr de 11 proiecte finanțate de Banca Mondială prin programul ROSE, în valoare de aprox. 1.300.000 euro, pentru organizarea de școli de vară pentru elevii din medii defavorizate și pentru creșterea ratei de promovare a studenților din anul I.

În ceea ce privește învățământul la distanță și cu frecvență redusă, pentru prima dată, universitatea a acordat burse de performanță studenților înmatriculați la ID/IFR – aproximativ 200 de burse.

UBB a creat procedura și a realizat în parteneriat cu companii din mediul de afaceri clujean cursuri deschise („open course”). Inițiativa reprezintă o premieră națională, iar diseminarea a fost realizată prin participarea cu o lucrare la conferința internațională EUCEN -Times of transition – The Role of University Lifelong Learning (Bergen, Norvegia, iunie 2018).

Presa Universitară Clujeană (PUC) a continuat politica de dezvoltare a platformei de e-book-uri, două treimi din totalul aparițiilor acestui an fiind publicații electronice. Anul acesta s-a pus în funcțiune site-ul de vânzări online al librăriei UBB, unde deocamdată se comercializează doar titluri publicate de PUC.

Au fost de asemenea continuate proiectele pe linia Green university, în acest an fiind organizate campanii de ecologizare în Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu” și în zonele adiacente, campanii care au implicat nu doar peste 200 de studenți ai UBB, ci și membri ai comunității sportive clujene (FC Universitatea Cluj) și elevi și profesori ai unor școli din municipiu.

Nu în ultimul rând, Direcția Comunicare și Relații Publice a reușit să aducă într-un proiect comun pe toți reprezentanții pe linie de comunicare din universitățile publice clujene pentru realizarea primului material video (film) de prezentare a Clujului universitar, Study in Cluj, care a fost lansat public în luna ianuarie 2018 (ajungând la peste 1,5 milioane de utilizatori pe Facebook).

În anul universitar anterior, s-a finanțat și pus în funcțiune sala Google destinată educației digitale în business.

Direcția Patrimoniu Cultural Universitar a renovat și redeschis Muzeul Zoologic, unul dintre cele mai vechi și mai mari muzee de profil din România. De asemenea, a demarat proiectul editorial „Construind Unirea cea Mare”, în opt volume, menit să ilustreze drumul spre România întregită.

Distinși colegi,

Toate instituțiile respectabile – ca și oamenii care produc valori – au nevoie de bilanțuri, iar bilanțul nostru este bun. Nu este imaculat și ideal, pentru că nu suntem perfecți, dar este unul onorabil. Ne-am lovit și ne lovim de neajunsuri, unele pricinuite de noi înșine, altele venite din afară. Nu reușim să realizăm chiar fiecare dintre noi ce mare privilegiu avem – la scara noastră românească – să fim membri ai acestei comunități academice, ale cărei prime roade s-au văzut încă de la finele secolului al XVI-lea, care a produs tratate în științele fundamentale încă din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, care a scos prima revistă de literatură comparată din lume, care a creat primul institut de speologie, primul laborator de psihologie experimentală, care a acordat titlul de doctor creatorului rachetei cosmice, care reunește în spiritul echității și egalității de șanse atâtea limbi și confesiuni (religii)… Unii suntem adesea orbiți de succesele personale și de interesele proprii, uitând de Alma Mater, „mama care ne hrănește”. Pe de altă parte, „forurile tutelare” uită care este „datoria vieții lor”, aceea de a ocroti și încuraja performanța, de a stimula concurența și de a răsplăti meritele. Ne-am lovit, prin urmare, în anul academic trecut, de toate aceste tare omenești, dar am știut să trecem peste aproape toate și să ne confirmăm clasa.

Ce ne rămâne de făcut? Cel puțin la fel de multe ca și până acum. Instruirea, cercetarea și educația – scopurile noastre vitale – se pot îndeplini numai prin muncă stăruitoare, izvorâtă din setea de adevăr și de dreptate, aureolate de bunătate. Un profesor trebuie să fie bun, din toate punctele de vedere. Suntem datori să convingem societatea că fără educație ne dezumanizăm și coborâm în regnul animal sau, mai rău, vegetal. Ne doare când vedem părinții îndemnându-și copiii să plece la studii departe de țară, ne doare când vedem profesorii sfătuindu-și elevii de liceu să-și ia lumea în cap, ne doare când vedem târguri ale universităților străine ademenindu-ne cei mai buni elevi și studenți… Nu ne doare pentru aceia care se duc departe cu un rost precis, ci pentru aceia care rătăcesc și nu mai au posibilitatea regăsirii reperelor morale. Datoria noastră este aceea de a face școală bună în România și de a-i învăța pe tineri că „locul românilor este în România”, conform îndemnului de odinioară de la Radio „Europa liberă”. Evident, această datorie nu se poate pune în practică fără crearea condițiilor necesare bunei lor instruiri în România. În van ne vom strădui, dacă școala va merge înapoi, dacă cercetarea va primi – ca și până acum – doar fracțiuni infime din buget și dacă unele universități vor da diplome fără acoperire.

Dincolo de toate aceste rele, UBB continuă să cultive competența și să stimuleze valoarea. Clujul s-a pregătit iarăși, poate mai bine decât în anii trecuți, să-i primească pe studenți și mai ales pe boboci (balici). Clujul fără studenți este ca sera fără plante, adică nu are niciun rost. Nu se întrevede însă pericolul ca Cetatea noastră să rămână fără seva sa vitală. „Se duc studenți stol după stol,/ Dar Clujul nu rămâne gol” – așa zic versurile unui vechi cântec studențesc. Să ne împărtășim cu toții – dascăli erudiți, studenți entuziaști, părinți emoționați – de acest fel de înveșnicire a vieții și să ducem mesajul mai departe.

Vă urez și ne urăm un an academic plin de speranță și dorințe împlinite, iar Almei Mater să-i urăm, după datină, Vivat, crescat, floreat!