Discursul omagial al domnului Prof. univ. emerit dr. ing. Liviu LITERAT

Eminenţa Voastră Domnule Rector şi Preşedinte al Academiei Române,

Mult Stimate părinte profesor Preşedinte al Senatului UBB,

Stimate Doamne şi domni prorectori, decani, prodecani şi membri ai senatului

 

Cu profund respect şi copleşit de emoţie, Vă mulţumesc pentru onoarea, generozitatea şi delicateţea gestului Domniilor Voastre de a celebra a 90-a mea aniversare ca senior al Cetăţii Universitare clujene „Alma Mater Napocensis”.

 

Prezenţa în faţa domniilor voastre îmi oferă prilejul de a-mi exprima respectul, consideraţia şi recunoştinţa faţă de această Instituţie şi oamenii săi, dascăli, discipoli, colegi din toate generaţiile, cu care am fost contemporani, Universitate de elită, în care m-am format profesional, spiritual şi civic. Am învăţat ca student şi tânăr cadru didactic sub îndrumarea marilor personalităţi ale chimiei clujene, cărora în timp le-am devenit coleg şi colaborator, iar mai târziu, pe verticala timpului, mentor al generaţiilor care au urmat. I-am respectat şi iubit pe toţi ca pe membrii unei familii de profesionişti şi azi îmi dau seama că, în ceea ce mă priveşte, prin decizia domniilor voastre şi a urmaşilor, şi reciproca e valabilă. Este rodul educaţiei şi tradiţiei din Şcoală (Gh. Asachi „Cinstirea înaintaşilor, înţelepciunea urmaşilor”).

Mulţumesc, de asemenea, pentru distincţia acordată de Senat, forul suprem al Universităţii, ca şi pentru cele ale Facultăţilor de Chimie şi Inginerie Chimică (decan conf. univ. dr. Gabriela Nemeş) și Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (decan prof. dr. ing. Alexandru Ozunu), precum şi a Societăţii Naţionale de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (SNSIM), al cărui membru de onoare sunt. Pentru toate aceste gesturi de recunoştinţă sunt adânc mişcat şi pentru asta, din nou, Vă mulţumesc!

Dacă, nu spre laudă, ci ca fapt divers, amintesc diplomele de excelenţă şi de onoare primite cu acest prilej de la Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), ca membru de onoare, sau de la Societatea de Inginerie Chimică din România (SICR), ca membru fondator, preşedinte executiv şi preşedinte de onoare al Filialei Cluj şi al altor Asociaţii şi Societăţi profesionale, socotesc că toate sunt dovezi de notorietate şi prestigiu pentru UBB, facultate şi Şcoala clujeană de inginerie chimică, iar strădania de o viaţă n-a fost zadarnică.

Stimaţi colegi, după cum ştiţi (V. Pârvan, „Datoria vieţii noastre”, 1919), Universitatea noastră, de la începuturi a fost gândită de profesorul academician Vasile Pârvan, mentor vizionar, eminenţa cenuşie, strategul şi organizatorul acesteia ca Instituţie de elită, un fel de universitate metropolitană a Clujului, am zice azi, în care spiritul humboldtian al disciplinelor „pure” să se dezvolte concomitent, împreună şi în colaborare cu cele „aplicative” (tehnice), de sorginte tayloristă. Dificultăţile începutului n-au îngăduit realizarea acestui plan mai mult de 50 de ani, până când, la Facultatea de Chimie, prin transfer, vine din Politehnică prima formă de inginerie chimică (1974) la care, cu modestie spus, am avut şi eu oarecare rol. (Vergiliu, „Eneida”, II, 6 Quorum pars magna fui), rol de interfaţă, de mediator, de verigă, de legătură între aceste două concepte şi profesii din domeniul chimiei.

Fenomenul a devenit posibil datorită faptului că formaţiei temeinice de chimie (pură), i-am adăugat-o pe cea de inginerie chimică la Politehnica din Bucureşti, sub îndrumarea părinţilor fondatori ai Facultăţii de Chimie Industrială, devenind inginer chimist, pregătire care mi-a deschis perspectiva întemeierii învăţământului de inginerie chimică la Politehnica din Cluj (1971), cu care am revenit la Alma Mater dezvoltând până la 7 specializări moderne recunoscute naţional şi internaţional ca Şcoală de Inginerie Chimică în cadrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică.

Stimaţi colegi, UBB a militat constant, încă de la început, pentru calitatea învăţământului, educaţiei şi cercetării, ea este cunoscută şi recunoscută internaţional ca Universitate de excelenţă şi tradiţie, cotată pe locuri fruntaşe în cele mai exigente sisteme şi criterii de clasificare. O veste, recentă, arată că în urma unui audit în sistemul QS-star, UBB ocupă în Liga Universităţilor Internaţionale de excelenţă un loc QS ****4 stars. Este meritul dumneavoastră, Felicitări şi urarea de a urca cât mai curând şi pe cea mai înaltă treaptă şi ultima: QS *****5 stars.

Onoraţi membri ai Senatului UBB, la an centenar naţional ar fi multe de spus şi de scris cu privire la prima Universitate românească de elită a Clujului, a tuturor celorlalte desprinse din ea sau alăturate ei. Poate s-a făcut, se face, n-am aflat, dar se cuvine, ori poate se aşteaptă anul 2019, An Centenar UBB. Vom vedea.

 

În încheiere, stimaţi colegi, îngăduiţi-mi să vă urez multă sănătate, succes în viaţă, noi realizări în profesie, pace în lume, bună înţelegere în Ţară şi

La Mulţi Ani!

 

 

Cluj-Napoca 24.09.2018                                                                                 Prof. univ. emerit dr. ing. Liviu LITERAT