Grupul de cercetare „Structural Modelling Group” desfășoară activități în cadrul Laboratorului de modelare structurală și analogică

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a înființat în noiembrie 2017 Laboratorul de modelare structurală și analogică. Acesta este parte a Centrului de Cercetări Geologice Integrate din cadrul Departamentului de Geologie al UBB. În cadrul laboratorului se derulează majoritatea activităților grupului de cercetare numit Structural Modelling Group (https://structuralmg.com/about-us/).

Atât laboratorul, cât și grupul de cercetare au fost înființate și sunt coordonate de Dr. Dan Mircea Tămaș.

Laboratorul are ca activitate principală reconstituirea unor procese geologice structurale care au loc în milioane-zeci de milioane de ani, folosind diferite materiale cu comportament analog rocilor (nisip, microsfere de sticlă, silicon, etc.). Experimentele sunt monitorizate prin corelarea digitală a imaginilor și urmărirea poziției granulelor în timp, astfel obținând informații legate de stres, deformare, elevație.

Modelarea analogică ne oferă o mai bună înțelegere a proceselor geologice, astfel având multiple implicații pentru societate. Câteva exemple sunt: înțelegerea evoluției orogenelor și proceselor active în timpul formării lor (ex. cutremurele asociate), reducerea riscurilor asociate explorării și exploatării resurselor energetice din subsol (ex. geotermale, hidrocarburi), dar și în proiectele de captare și stocare a dioxidului de carbon (carbon-capture-storage). Alte direcții de cercetare ale laboratorului sunt: crearea și interpretarea de modele tridimensionale ale deschiderilor naturale (aflorimentelor), interpretarea seismică și corelarea de sonde, restaurarea cinematică, cartarea de teren etc.

Direcțiile principale de cercetare ale grupului sunt legate de domeniile geologiei structurale, tectonicii sării, formării și deformării orogenelor. Din 2017 laboratorul a avut în permanență contact cu mediul economic, atât prin contracte naționale (ex. OMV Petrom), cât și internaționale (ex. OMV Austria), studiind teme și regiuni de pe diferite continente. În ceea ce privește cercetarea, există colaboratori din multiple centre si institutii, precum: Aachen University (Germania), Durham University (Marea Britanie), Paris Lodron University Salzburg (Austria), Polish Geological Institute (Polonia) etc.

Deși o parte din rezultatele obținute în laborator nu pot fi publicate datorită clauzelor contractuale, începând din 2017 activitățile grupului de cercetare au generat articole științifice și capitole în cărți publicate la edituri de prestigiu. Tot în cadrul laboratorului, peste 100 de studenți au dobândit noi cunoștințe legate de geologia structurală și a resurselor energetice din subsol, iar unii și-au realizat lucrările de licență cu teme specifice.

Recunoașterea internațională a laboratorului este evidențiată și prin prezentările solicitate de către instituții de prestigiu precum: AAPG Salt Basins TIG, Paris Lodron University Salzburg, Aachen University etc.