Lect. dr. Szabolcs Fogarasi

Profesorul lunii iulie

Szabolcs Fogarasi este licențiat al Facultății de Chimie şi Inginerie Chimică și a obținut titlul de doctor în domeniul ingineriei chimice în anul 2012, pe baza rezultatelor originale întreprinse în teza de doctorat cu titlul: „Recuperarea aurului şi a argintului din deșeuri de plăci de circuite imprimate”. În prezent este lector universitar la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Departamentul de Inginerie Chimică, fiind responsabil pentru activități didactice la următoarele discipline specifice ingineriei chimice: Operații şi utilaje din industria alimentară, Transfer termic şi aparate termice, respectiv Mecanica fluidelor şi transfer de impuls.

Corelat cu activitățile didactice a desfășurat şi activități de cercetare din domeniul ingineriei chimice cu aplicaţii în procese de depoluare şi de protecție a mediului. În acest context se remarcă cercetările aplicative privind dezvoltarea de procedee chimice-electrochimice de depoluare pentru valorificarea deşeurilor de echipamente electronice prin recuperarea metalelor de interes economic şi industrial. Interesele de cercetare vizează studii şi din domeniul fenomenelor de transfer şi utilajelor din industria chimică; ingineria proceselor eterogene; modelarea, simularea şi optimizarea proceselor chimice.

Rezultatele originale, obţinute în colaborare cu colegii din departamentul de inginerie chimică respectiv studenți, masteranzi şi doctoranzi, au fost diseminate prin publicarea a peste 20 de articole în reviste cotate ISI şi participarea la 17 conferințe internaționale de specialitate. Ca recunoaștere a realizărilor științifice din anul 2015, Universitatea Babeş-Bolyai i-a acordat premiul pentru excelența în cercetare științifică.

În ultima perioadă s-a preocupat de pregătirea studenților pentru disciplina Transfer termic și aparate termice oferind consultații de specialitate și sprijin în elaborarea proiectelor. A fost nominalizat decan de suflet de c[tre studenții anului IV de la domeniul Inginerie chimică .