Interviurile UBB Excelenţă/BBU Interview for Scientific Excellence

Universitatea Babeş-Bolyai (UBB/BBU) este o universitate comprehensivă, valorizând deja contribuţiile academice la toate nivelurile:

 • cercetare;
 • educaţie;
 • servicii către comunitate;
 • administraţie, prin premii anuale (ex. ştiinţifice şi didactice) şi prin promovarea la nivel public a propriilor angajaţi de marcă (ex. profesorul săptămânii).

Într-o universitate de tip world-class, avantajul competitiv la nivel internaţional este menţinut de profesionişti de marcă. La UBB aceştia formează un colegiu invizibil/virtual de excelenţă, definit prin faptul că membrii săi, fiecare în domeniul de referinţă, joacă în liga excelenţei internaţionale.
În acest context „Interviurile UBB Excelenţă” – realizate de Prorectorul UBB pentru Cercetare, Competitivitate, Excelenţă şi Publicaţii Ştiinţifice – completează celelalte demersuri menţionate mai sus, care valorizează deja contribuţiile academice ale comunităţii UBB, propunându-şi să profileze personalul UBB care contribuie direct la competitivitatea/excelenţa internaţională a UBB. În cadrul interviului vom invita profesionişti din UBB:

 • cu publicaţii în reviste internaţionale influente (Nature/Science/Top 10 publicaţii Web of Science din domeniu) şi la edituri internaţionale de prestigiu (ex. autor/co-autor a unor lucrări ştiinţifice publicate de edituri de rangul Oxford University Press);
 • câştigători, în calitate de directori, ai unor granturi internaţionale majore (ex. European Research Council/ERC, granturi internaţionale de peste 1000000 Euro etc.);
 • câştigători ai unor premii ştiinţifice internaţionale de referinţă în domeniu. Interviurile vor fi în limba română şi engleză (unele vor fi traduse şi în limbile maghiară şi germană).

BBU Interviews for Scientific Excellence feature leading BBU scientists and their key international publications, grant, and awards.

Orsolya Vincze – biolog, cercetător științific, doctorand la Facultatea de Biologie și Geologie a UBB și la Facultatea de Științe ale Naturii din cadrul Universității din Debrecen, Ungaria

 1. Întrebare Daniel David:

Vă rog să vă faceți o scurtă prezentare. 

Răspuns:

Mă numesc Orsolya Vincze, biolog, doctorand, pe punctul de a-mi susţine public teza. Am absolvit Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeş-Bolyai, specializarea biologie la nivel licență și master, iar studiile doctorale le-am continuat la Universitatea din Debrecen, în sistem de cotutelă. Conducătorii științifici au fost dr. Pap Péter László, conferențiar universitar la Departamentul de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare din cadrul UBB, și dr. Barta Zoltán, profesor universitar la Catedra de Zoologie Evoluţionistă și Biologie Umană din cadrul Universității din Debrecen. Pe parcursul anului II de studii la licență m-am alăturat echipei de cercetare științifică coordonată de Pap Péter László, și se poate spune că din acel moment am desfășurat o activitate neîntreruptă în acest domeniu. Subiectul cercetării noastre a constituit în principal lumea păsărilor, problemele investigate de echipa de cercetare se refereau mai ales la fiziologia, morfologia, comportamentul și ecologia acestora. Pot să mă consider o studentă extrem de norocoasă atât din punctul de vedere al pregătirii științifice de care am avut parte, cât și din punctul de vedere al cadrelor didactice și cercetătorilor cu care am avut ocazia să lucrez, al comunității academice din care am făcut parte de-a lungul studiilor și activităților mele. Pe lângă acestea, am putut călători foarte mult, între altele am efectuat cercetări de teren pentru o perioadă îndelungată pe insula Madagascar și pe Insulele Capului Verde; de asemenea, în Anglia, Austria, Germania și în alte țări europene am avut posibilitatea să mă alătur activităților diferitelor echipe de cercetare și pentru anumite perioade am putut lucra împreună cu cercetători excepționali. Majoritatea rezultatelor mele științifice se datorează acestor cunoștințe și impulsului oferit de aceste experiențe, oameni și locuri.

 1. Întrebare Daniel David:

Vă rog să ne faceţi o scurtă prezentare a realizării academice care a prilejuit acest interviu.

Răspuns:

În perioada studiilor de doctorat am desfășurat activități de cercetare legate mai ales de comparația caracteristicilor fiziologice și morfologice ale anumitor specii de păsări, utilizând metodele analizei filogenetice comparative. Pe baza evoluției combinate a diferitelor caractere interdependente, am reușit să formulăm concluzii referitoare la caracterul adaptabil, la costurile fiziologice și la importanța acestora în evoluție. Printre altele, am reușit să dăm un răspuns la următoarele întrebări: de ce este mai mică dimensiunea creierului, raportată la dimensiunile corpului, în cazul păsărilor migratoare decât în cazul păsărilor rezidente? Cum se schimbă structura penelor la păsări în funcție de habitatul acestora? Ce fel de influențe are lungimea dezvoltării embrionare asupra sistemului imunitar la vârstă adultă? În urma acestor activități de cercetare ale echipei au rezultat un considerabil număr de publicații prestigioase, care au apărut în următoarele reviste științifice recunoscute la nivel internațional: Functional Ecology, Evolution, Biology Letters sau Journal of Evolutionary Biology. În afară de această temă, pe o altă linie de cercetare am studiat comportamentul legat de îngrijirea biparentală al puilor de păsări în cadrul speciilor diferite de limicole (păsări de mal); această formă de îngrijire poate fi des întâlnită în cazul păsărilor. Și în acest domeniu am obținut rezultate semnificative de cercetare. Printre altele, am reușit să demonstrăm faptul că, din cauza condiţiilor extreme de mediu, de exemplu din cauza alternaţei unor temperaturi foarte ridicate sau a variaţiilor aleatorii ale temperaturii, părinții vor coopera mai strâns, asigurând astfel îngrijirea și bunăstarea puilor. Acest articol comun a apărut în revista de specialitate Global Ecology and Biogeography. În cadrul unei alte cercetări şi mai ample, am studiat sincronizarea între cei doi părinți și ritmul biologic al părinților, în cazul a 91 de populații de limicole. Rezultatele noastre arată o diversitate nemaipomenită a ritmului biologic al celor doi părinți. Unii părinți clocesc neîntrerupt chiar și 50 de ore, iar în cazul altor specii femela și masculul pot să se înlocuiască în cuib. De multe ori acest ritm nu este sincronizat deloc cu ritmul zilei de 24 de ore și diferențele comportamentale între populații și specii pot fi explicate prin diferiți factori de mediu. Acest articol comun a apărut în revista Nature, care ocupă primul loc pe plan mondial în clasamentul revistelor științifice interdisciplinare.

 1. Întrebare Daniel David:

Care sunt planurile academice de viitor?

Răspuns:

În momentul de față mă focalizez pe susținerea publică a tezei mele de doctorat și, evident, sunt în căutarea unor posibile burse de cercetare postdoctorale, redactând cereri de finanțare. Oricum, aș prefera să rămân membru al comunității științifice și aș dori să-mi continui cercetările. Primul pas pe această cale ar fi să devin puțin mai independentă, îmi doresc să obțin experiență și în străinătate, și să progresez în carieră, scopul meu final fiind formarea unei echipe de cercetare pe care s-o conduc. Până în prezent am abordat tematici complexe pe care aș dori să le restrâng întrucâtva pe viitor. Dacă mi se va oferi posibilitatea să îmi aleg tema de cercetare, aș dori în orice caz să-mi continui activitatea în domeniul specificității sexuale a caracterelor cognitive și fiziologice, respectiv aș dori să mă ocup de importanța adaptivă a acestora.

 1. Întrebare Daniel David:

De ce aţi ales UBB?

Răspuns:

Aici mi-am început studiile universitare la specializarea biologie în anul 2007. La începutul anului II de studii am început să mă interesez de tema lucrării de licență, atunci m-am alăturat echipei de cercetare coordonată de Pap Péter László. Se poate spune că din acel moment am devenit inseparabilă de Cluj-Napoca și de UBB. Am studiat diferite specii de păsări, cu metode experimentale și de monitorizare, precum și cu metodele analizei filogenetice comparative, în cadrul unei alte cercetări mai ample. La început am fost doar asistent, apoi mi-au revenit din ce în ce mai multe responsabilități profesionale. A fost un proces fantastic de învățare, întotdeauna ne-am bucurat împreună de succesele noastre și ne-am corectat împreună greşelile. Atmosfera și spiritul de echipă al grupului de cercetare au fost excepționale, e posibil ca aceste lucruri să mă fi legat de cei de aici, chiar și după finalizarea studiilor mele. Am petrecut mult timp împreună, muncind și relaxându-ne, iar cercetările de teren și de laborator s-au desfăşurat într-o atmosferă plăcută şi în mod eficient. De multe ori, realizările echipelor de cercetare depind de relațiile personale bune între membri, de atitudinea față de muncă, de motivația reciprocă, de respectul față de ceilalți și, în general, de o atmosferă bună de lucru. Aceste lucruri nu sunt valabile numai pentru echipa lui Pap Péter László, ci și pentru colectivul Departamentului de Biologie și Ecologie al Liniei Maghiare, şi el ar putea reprezenta un exemplu pentru cele mai renumite universități ale lumii; de aceea va rămâne mereu în inima mea acest colectiv. UBB mi-a oferit pregătirea, cunoașterea și elanul cu care mi-am dobândit succesele actuale, și sper în mod sincer că voi reuși să compensez întrucâtva prin activitatea mea desfășurată în viața științifică.

 1. Întrebare Daniel David:

Un scurt mesaj către comunitatea UBB?

Răspuns:

Cu toate că aici ne împiedicăm de multe ori de greutăți financiare, administrative, de infrastructură sau politice, comunitatea academică și buna orientare a UBB reprezintă valori esențiale care sunt pe cale de dispariție în cazul mai multor comunități de cercetători performante și competitive. Din această solidaritate merită să ne inspirăm pentru menținerea educației de calitate și a activității excepționale de cercetare, fiindcă acestea au drept rezultat recunoașterea cât mai deplină a UBB, atât pe plan intern, cât și pe plan internațional. Să sperăm că aprecierile și rezultatele obţinute vor duce cu timpul și la soluționarea greutăţilor.

 

Pagina web și lista publicațiilor:

http://zoology.unideb.hu/?m=Orsolya_Vincze

Link la articolul Nature:

http://www.nature.com/nature/journal/v540/n7631/full/nature20563.html

Toate articolele din categoria
Excelență în cercetare