Primăria municipiului Cluj-Napoca recrutează recenzori

13 aprilie 2022

Primăria municipiului Cluj-Napoca recrutează recenzori/recenzori șefi pentru efectuarea recensământului în municipiul Cluj-Napoca.

Persoanele interesate trebuie să completeze o cerere tip (existentă pe site-ul instituției – secțiunea „Informații utile”), să o scaneze și semneze olograf/digital, iar apoi să o trimită online la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Generale:

  • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie,
  • Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiție eliminatorie,
  • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie,
  • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete,
  • Să aibă abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată, capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros,
  • Să dispună de un telefon mobil pe care să îl utilizeze pentru comunicare
  • Să fie rezistent la stres și lucru sub presiune.

Specifice:

  • Să aibă disponibilitatea de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei),
  • Să aibă disponibilitatea de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).

Personalul selectat va încheia cu autoritatea locală un contract de prestări servicii pe perioada 16.05 – 17.07.2022 (modelul contractului este prevăzut în Anexa nr. 2 a H.G. nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Plata recenzorilor se face în funcție de numărul de chestionare completate prin interviu față în față, chestionarul fiind compus din mai multe secțiuni cu grade de complexitatea diferite, la un tarif de 7 lei pentru – Secțiunea pentru recenzarea persoanelor – și 3,5 lei pentru – Secțiunea pentru recenzarea locuinței-, inclusiv – Secțiunea pentru recenzarea spațiului colectiv de locuit. Tariful de 7 lei se aplică pentru fiecare persoană recenzată din gospodărie.

Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați linkul https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/Norme-privind-recrutare-personal-de-recensamant.pdf.