Program de mobilități în America Latina, China și Africa pentru cadrele didactice, cercetătorii și personalul administrativ UBB

Rețeaua de universități SGroup – Universities in Europe (a cărei membră este și Universitatea Babeș-Bolyai) anunță apelul de participare la programul de mobilitate „InterContinental Academic Echange Programme (ICon)”, în vederea promovării și facilitării cooperărilor dintre membrii SGroup și partenerii din afara continentului european. Programul implică mobilități în America Latină, China și Africa pentru cadrele didactice, cercetătorii și personalul administrativ ai universităților membre Sgroup.

Candidații vor trece printr-un proces de selecție la universitatea de origine, urmând ca apoi Comitetul de Selecție al SGroup să evalueze aplicațiile în decurs de două săptămâni. Mobilitatea se poate efectua până la finalul anului calendaristic. Se acordă 4 mobilități în America Latină, 6 în China și 2 în Africa, candidaților acordându-li-se o bursă de 1,000/ mobilitate. Durata mobilității poate varia între 7 zile și o lună, bursa rămânând fixă, indiferent de perioadă. La finalul mobilității, beneficiarii acesteia vor trebui să completeze un formular de evaluare a mobilității luând în considerare scopurile atinse în perioada respectivă, urmând ca evaluarea să fie analizată de Comitetul SGroup (ICon_Template of final report 2021).

Candidații trebuie să aibă un interes profesional în cooperarea cu America Latină, China, respectiv Africa, iar dosarul de aplicare trebuie să includă:

  • CV (max. 2 pag.) și scrisoare de intenție (care să specifice obiectivele, impactul și posibilele beneficii ale mobilității) – candidat
  • Program de activități care urmează să fie derulate la universitatea parteneră – candidat (ICon_Application form_2021)
  • Scrisoare de recomandare din partea universității de origine (UBB) – CCI
  • Declarație a universității de origine (UBB) cu descrierea activității derulate de candidat în cadrul instituției (UBB) – CCI
  • Scrisoare de sprijin din partea univeristății gazdă unde se intenționează desfășurarea mobilității – candidat

Un singur candidat va fi selectat pentru mobilitate în America Latină, unul în China și unul pentru mobilitatea în Africa. După selecția la nivel de universitate, dosarul candidatului va fi trimis rețelei SGroup pentru selecție la nivel european.

Dosarul de aplicare trebuie trimis în format electronic dnei. Anca Kiss (Dr.) din cadrul Centrului de Cooperări Internaționale, la adresa de e-mail anca.kiss@ubbcluj.ro.

Mai multe informații despre acest program de mobilități vă invităm să consultați aici.