SMART Student for Future, în vederea facilitării inserției pe piața muncii, la UBB

Universitatea Babeş-Bolyai, prin Facultatea de Istorie şi Filosofie, Facultatea de Litere și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, anunţă demararea proiectului cu titlul SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții de la Facultățile de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea facilitării inserției pe piața muncii, cod 130584, proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, cu o valoare totală de 4.751.647,61 lei, din care 4.656.614,64 lei valoare nerambursabilă și 95.032,97 lei contribuție proprie. Proiectul se va desfășura în perioada 2 decembrie 2020 – 1 decembrie 2022.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de absolvenți ai Facultăților de Istorie și Filosofie, Litere și Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, care își găsesc un loc de muncă în urma accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv – conform SNC – și domeniile de specializare inteligentă – conform SNCDI.

Rezultatele previzionate în cadrul acestui proiect sunt:

 • Cel puțin 15 parteneriate nou înființate/dezvoltate cu sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovării în scopul efectuării stagiilor de practică și a pilotării clusterelor SMART;
 • Dezvoltarea/inițierea a cel puțin 3 parteneriate sociale în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale;
 • Realizarea unui număr de 300 de stagii de practică pentru 300 de studenți de la facultățile de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației din cadrul UBB;
 • Implicarea unui număr de 60 de studenți în cel puțin 3 clustere SMART care vor genera cel puțin 3 produse/servicii inovative pentru utilizarea lor pe piață;
 • Elaborarea a minimum 10 proiecte de antreprenoriat care pot fi propuse spre finanțare la diferite organisme publice și/sau private din țară și/sau UE;
 • Realizarea a cel puțin două întreprinderi simulate în sectoarele economice cu potențial competitiv ridicat, respectiv în domeniile de specializare inteligentă;
 • Optimizarea ofertei educaționale pentru studenții celor trei facultăți implicate prin propunerea unor cursuri facultative cum ar fi, de exemplu, management de proiect, antreprenoriat și/sau dezvoltarea limbajului mimico-gestual/Braille;
 • Cel puțin un produs de accesibilizare a patrimoniului cultural pentru persoane cu nevoi speciale;
 • Crearea unui laborator de practică și a unor birouri de consiliere în carieră în cadrul celor trei facultăți, cu posibilitatea ca studenții să beneficieze de testarea anticipativă a abilităților în vederea orientării în carieră, inclusiv prin accesul la baterii de teste;
 • Documentele financiare și tehnice aferente implementării activităților;
 • O strategie de informare și promovare;
 • Două workshop-uri de prezentare a clusterelor SMART.

Persoană de contact :

Manager,

Lect. Dr. Liliana Daniela Mateescu-Suciu

E-mail: liliana.suciu@ubbcluj.ro

Tel: 0264-405326